Mimoriadny koncert VOCE MAGNA

Ďakujeme všetkým priaznivcom za podporu na mimoriadnom koncerte usporiadaný združením Festival VoceMagna, ktorý hostil Dom Umenia FATRA  nedeľa 08. 03. 2020 o 1800 hod.ŠKO ŽilinaŠtefan Sedlický, dirigentJozef Gráf, tenorDaniel Gabčo, organŽilinský miešaný zborCantica Collegium Musicum MartinSpevácky zbor slovenských učiteľov  viď fotogaléria program:

Bývalí dirigenti

prof. Miloš Ruppeldt Prvým dirigentom SZSU bol profesor Miloš  RUPPELDT (narodený 29. mája 1881 v Liptovskom Mikuláši, zomrel 18. novembra v Bratislave). Po peripetiách života v mladosti v roku 1919 zasahuje do kultúrneho života Slovenska. Založil Hudobnú školu pre Slovensko, v ktorej bol menovaný za správcu

Translate »