„Vianoce so Speváckym zborom slovenských učiteľov“ (2018)