Informácie

Informácie

Pár slov o zbore
Vznik Speváckeho zboru slovenských učiteľov a jeho existencia až do dnešných dní svedčí o zdravých koreňoch, ktoré tento strom dokážu niesť už viac ako storočnicu.
Verejné vystúpenia – aktuálny program
Spevácky zbor slovenských učiteľov organizuje koncertné podujatia pre svojich poslucháčov.
Členovia
Členská základňa Speváckeho zboru slovenských učiteľov sa vždy tešila vysokému záujmu zo strany nielen učiteľov zborovo spievať.
Spolupráca, projekty, 2% pre SZSU
Veľmi si ceníme spoluprácu s našimi doterajšími partnermi a tešíme sa na nové vzťahy, ktoré posunú náš zbor a vôbec odkaz, ktorý formou spevu prinášame do ďaľších dekád.
Translate »