Vokálne teleso

Vznik Speváckeho zboru slovenských učiteľov a jeho existencia až do dnešných dní svedčí o zdravých koreňoch, ktoré tento strom dokážu niesť už takmer storočnicu. Myšlienka zasadiť ho sa zrodila pri príležitosti nostrifikačných skúšok v Prahe v roku 1920.

Ďakujeme za Vaše rozhodnutie venovať SZSU podiel 2% Vašej zaplatenej dane

Vážení priaznivci Speváckeho zboru slovenských učiteľov! Dovoľte aj v roku 2020 vopred poďakovať, že sa uchádzate o venovanie 2% podielu Vašej dane.

Podporiť
Translate »