Podarilo sa neuveriteľné dielo

Pamätná medaila, čestná plaketa, ktorá bude používaná ako najvyššie vyznamenanie Speváckeho zboru Slovenských učiteľov, vyrazená Mincovňou Kremnica je na svete.  Toto úžasné dielo vzniklo na objednávku a zároveň ako dar zboru k jeho 100. výročiu založenia od autora diela, akademického sochára, medailéra, majstra Mariána Polonského. Pôvodného tvorcu „Múzy“, tzv. Vlasatice, ktorá je znakom SZSU už od roku 1971, v tej dobe vytvorené dielo k 50. výročiu SZSU.

Medaila v sebe nesie neuveriteľné množstvo symbolov hudby, vlastenectva a histórie SZSU. Opis diela:Na averze, líci medaily je zobrazená žena, múza, ktorej hlava tvorí znak SZSU od r. 1971. Okolo jej hlavy vejú vlasy v tvare zvukových vĺn, ktorými sa šíri hudbu, spev. Hlava je doplnená o obnažené ženské telo, okolo ktorého veje päť stúh, ako symbol piatich čiar notovej osnovy. Na stuhách je text z pera Antona Kudja-Riavina, jeho meno je rovnako vryté na reverze. Tento textom je súčasťou hymny SZSU v hudobnom spracovaní „Zdravice“ od Eugena Suchoňa. Múza sa pravou rukou dotýka antickej lýry, ako symbol večnej prísahy, sľubu a spojenia s hudbou. V ľavej ruke drží horiacu pochodeň, symbolizujúcu nás členov SZSU, ktorej oheň, históriu SZSU, stále udržiavame a strážime do dnešných dní a túto spevácku pochodeň podávame ďalej z generácie na generáciu novým členom. Múza, žena, sa vznáša nad Tatrami, hrdým symbolom Slovenska, v zobrazení štítov zľava Kriváň, Gerlach a Lomnický štít. Pod Tatrami je zobrazený znak SZSU s ohraničením rokov 1921 – vznik zboru a 2021 – sté výročie zboru. Pod nimi je majestátny názov zboru. Na averze sa ešte nachádza symbolika partitúry hymny zboru, Zdravice, s podpisom Eugena Suchoňa a nad lýrou zobrazený čičmiansky kohút, spevavec, ktorý je častým námetom v slovenských ľudových piesňach. Po oboch stranách averzu je vľavo vyrazený znak Mincovne Kremnica ako vydavateľa medaily a vpravo znak autora medaily Mariána Polonského.


Reverz, rub medaily je po obvode tvorený dvoma polkruhmi. V ľavom polkruhu je vo veľkom písmene „C“ (centum, v lat. sto) vyobrazených 100 spevavých vtákov vyskytujúce sa v slovenskej prírode, spevavé vtáky ako symbol spevákov v zbore a ich počet 100 a písmeno „C“, ako 100 rokov zboru. Pravý polkruh je tvorený lipovou halúzkou, lipa ako symbol Slovanov. V hornej časti je zobrazený reliéf Trenčianskeho hradu s nápisom Trenčín a rokom 1921, symbol vzniku zboru v meste Trenčín v roku 1921. V dolnej časti je zobrazený reliéf Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov vybudovaný v Trenčianskych Tepliciach v roku 1933 z príspevkov členov zboru, príspevkami od učiteľov z celého Slovensku a daru od kúpeľov. Nad reliéfom Domova SZSU je opätovne zobrazená lýra v podobe jedného z prvých znakov SZSU. V strede reverzu je text Martina Rázusa „Spevom budiť lásku k rodu“, zakladajúce heslo a myšlienka vzniku zboru.


Na každom kuse medaily je vyrazené jedinečné zberateľské číslo z prvej edície 2021.

Translate »