Novinka pri príležitosti krásneho jubilea. Významná medaila pre známe hudobné teleso!

„Oslavy nášho okrúhleho, a dovolím si povedať aj pre Slovensko významného jubilea, mali pritiahnuť pozornosť širokej kultúrnej verejnosti,“ tvrdí v najnovšom rozhovore Ivan Šóš zo Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Pochválil sa i krásnou, emotívnou novinkou, ktorú jednotlivým členom už nik nevezme. 🙂

Na otázky odpovedal Ivan Šóš

Pri príležitosti osláv storočnice Speváckeho zboru slovenských učiteľov (SZSU) ste v poslednom čase boli „na roztrhanie“. Mám na mysli rozhovory, vysielania a množstvo iných akcií. Súčasťou osláv vášho jubilea sú však i rôzne upomienkové (pamätné) predmety. Medzi ne patrí poštová známka a strieborná zberateľská minca. Povedzte nám, prosím, o nich viac…

Oslavy nášho okrúhleho a dovolím si povedať aj pre Slovensko významného jubilea, mali pritiahnuť pozornosť širokej kultúrnej verejnosti. Tým, ktorí nás ani po sto rokoch existencie nepoznajú, boli určené články a relácie v rôznych médiách. Pre našich fanúšikov a pre zberateľskú obec zase vami spomínané upomienkové predmety. Ako zberateľ známok, a neskôr aj ich vystavovateľ, som mal možnosť už od detstva spoznávať čaro umeleckých diel, na nich stvárnených. Jedným z nich je poštová známka od významného slovenského výtvarníka Albína Brunovského, ktorá bola vydaná pri príležitosti 50. výročia vzniku SZSU. Osobne si neviem predstaviť sto rokov SZSU bez známky, aj keď dnes už filatelia nie je tak rozšírená ako v minulosti a umelecká kvalita na Slovensku vydávaných známok klesá.

Realizácia návrhu edície 2021 pre SZSU bola zverená mladej autorke Mgr. Daniele Olejníkovej. Mne osobne sa najviac páči obálka prvého dňa (First day cover „FDC“), pretože je to komplexnejšie dielo a poskytuje silnejší umelecký zážitok, než známka sama. Na obálke je, samozrejme, aj „Domov SZSU“ a pečiatka zakladajúceho dirigenta s jeho iniciálami.

Sté výročie existencie sa neoslavuje každý deň, preto som chcel, aby toto naše výročie bolo viditeľné, aby sme sa ľuďom dostali viac do povedomia. Príležitostná dvojeurová minca, ako súčasť bežného  platidla, by bol ideálny marketingový ťah, vďaka ktorému by SZSU mohol získať aj európsku pozornosť. Bol však uprednostnený iný návrh – Alexander Dubček. Táto dvojeurová minca s portrétom Alexandra Dubčeka bude vydaná ešte v tomto roku. Národná banka Slovenska vyhlásila i výberovú súťaž na vydanie desaťeurovej striebornej zberateľskej mince s motívom SZSU, do ktorej sa prihlásili štyria autori.

Spolu s NBS sme vybrali víťazný motív českého akademického sochára, minciara, medailéra a maliara Zbyňka Fojtú. Nakoľko vo svojom návrhu použil dielo iného autora (Mariána Polonského), bolo potrebné získať jeho súhlas a v prípade textu na hrane aj súhlas dedičov práv.

Ako vznikla myšlienka vydať pamätnú mincu?

Predovšetkým som bol ovplyvnený mojím zberateľstvom. Na ceste k realizácii tohto projektu mi veľmi pomohol tajomník SZSU Peter Benček, s ktorým sme navštívili riaditeľa odboru riadenia peňažnej hotovosti. Po konzultácii s ním sme podali našu žiadosť aj žiadosť nášho zriaďovateľa na povolenie vydania pamätnej mince. Žiadosti boli do NBS doručené v dostatočnom časovom predstihu, aby sa ňou banka mohla zaoberať. Potom už nasledovalo množstvo práce s prípravou textov, získavaním súhlasov, podpisov a pod.

Kto vám pomáhal s realizáciou projektu? Aká bola cesta týchto zberateľských predmetov na svetlo sveta?

Ak by som mal vymenovať všetkých, ktorí sa na realizácii podieľali, popísal by som celú stranu. Asi najväčšej podpory sa mi dostalo od tajomníka SZSU Petra Benčeka, ktorý celý postup so mnou konzultoval, ak bol potrebný osobný kontakt, ochotne vycestoval a spolu s mojou rodinou mi vytvorili podmienky, aby som sa mohol tejto práci venovať.

Ústretoví boli zamestnanci NBS, s ktorými sme na príprave vydania pamätnej mince spolupracovali. Rovnako aj zamestnanci odbytu š.p. Mincovňa Kremnica, vrátane jej riaditeľa Ing. Vlastimila Kalinca. Pomáhali tiež členovia výboru SZSU na čele s dirigentom Štefanom Sedlickým, pán Vančo z Poštovej filatelistickej služby a samozrejme médiá, ktoré informovali širokú verejnosť o tomto projekte.

Kto sú autori samotných vizualizácií? Čo stvárňujú jednotlivé vyobrazenia?

Tu by som chcel upriamil pozornosť čitateľov na popisy diel samotnými autormi, ktoré sú dostupné na:

Odborná komisia vybrala zo súťaže výtvarný návrh akademického sochára Zbyňka Fojtů. Na averze uplatnil autor výrazné horizontálne členenie plastických motívov na tri celky. V hornom celku je v strede umiestnený štátny znak a pod ním vložený nápis SLOVENSKO. Strednému celku dominuje ženský profil s rozviatymi vlasmi, ktoré na seba preberajú symboliku šírenia zvukových vĺn. Motív je odvodený od predlohy iného autora, akademického sochára Mariána Polonského, ktorý súhlasil s prepisom jeho diela na  euromincu. V dolnom celku je umiestnený letopočet 2021 a zjednodušená silueta Trenčianskeho hradu s označením nominálu 10 EURO.

Obrazový motív známky v nominálnej hodnote 0,65 eura opísala Iveta Dorčáková, hovorkyňa Slovenskej pošty: „Na známke je zobrazený štylizovaný zbor učiteľov spievajúcich nad otvorenou knihou s farebnými líniami, stvárňujúcimi zvukové vibrácie spevu. Pamätný list k poštovej známke 100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov je inšpirovaný historickou obálkou Pamätnice speváckeho zboru s motívom lýry a na FDC je zobrazená budova Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach, s rozvíjajúcimi sa líniami, znázorňujúcimi hudbu. Motívom FDC pečiatky je štylizovaný portrét prvého dirigenta zboru Miloša Ruppeldta,“ uvádza sa v tlačovej správe Slovenskej pošty.

Náš pôvodný zámer bol umiestniť na FDC pečiatky prvého i súčasného dirigenta SZSU. Keďže sa na obálku nakoniec dostal iba prvý dirigent, venovala nám autorka  podobizne všetkých našich zvyšných dirigentov. Tým sa mi podarilo naplniť môj  zámer harmonizovať galériu podobizní našich dirigentov.

S autorom tzv. Vlasatice, ktorá je zobrazená na striebornej zberateľskej minci, vás spája niekoľkoročný priateľský vzťah. Podelíte sa s nami o tento zaujímavý príbeh? 

Členom SZSU som sa stal v roku 2012. Hneď na začiatku som svojich kolegov upútal informáciami o možnostiach grantových schém a projektov, ktoré by sme ako zbor mohli využiť. O dva roky neskôr ma významným počtom hlasov zvolili do výboru SZSU. Jedna z prvých tém, ktorú sme na výbore riešili bola spojená s iniciálami „mp“ na materiáloch publikovaných zborom. Dozvedel som sa, že  iniciály „mp“ patria akademickému sochárovi Mariánovi Polonskému, doteraz žijúcemu umelcovi. Už prvá návšteva u Maestra bola veľmi srdečná a inšpiratívna. Hneď sme si dohodli dátum budúceho stretnutia a postupne pribúdali ďalšie. Pri rozhovoroch s ním som strácal pojem o čase. S príjemným, šikovným a múdrym človekom čas veľmi rýchlo letí.  Vlasatica, resp. „múza“ oslávila svoje 50. narodeniny a pri tejto príležitosti „získala kyticu do vlasov i zvyšok tela“. Je málo umelcov, ktorí dokážu stvárniť tak imaginárny pojem, ako je múza. Zvukové vlny sa vlnia okolo ženskej tváre, ktorej zobrazenie vyzerá skvele na malom i veľkom priestore. Geniálne dielo.

V našom nedávnom rozhovore s pánom Petrom Benčekom som sa ho pýtala, či vám v zbore nie je bez žien smutno, keďže zbor je čisto mužská záležitosť. Dnes mi v súvislosti s tým napadá iná otázka. Je zaujímavé, že symbolom, ktorý je považovaný za niečo ako logo zboru, a nachádza sa aj na pamätnej minci, je práve Vlasatica – ženský element. Čím to je?

Ak máme stvárniť hudobný motív, napadajú nás symboly ako noty, slávik, husľový, respektíve basový kľúč, lýra a pod. Keď som videl na známke SZSU spred päťdesiatich rokov spievajúceho chlapca s vavrínmi okolo hlavy od Albína Brunovského, musel som velebiť múzu Mariána Polonského. Je dokonalá. Ženy hýbu naším svetom, zaberajú podstatný časový priestor v úvahách nás mužov. Myslím si, že viac vysvetľovať netreba. Za tú chvíľu kedy s nimi nie sme, si aspoň na moment od seba oddýchneme a človek sa potom viac teší domov.

Keďže vo vašej réžii sú všetky marketingové aktivity zboru, rada by som sa opýtala na ďalšie plány, spojené s podporou a propagáciu zboru. Na čo sa môžu vaši priaznivci v blízkej budúcnosti tešiť?

„Prítomná budúcnosť“ je zhmotnená v umeleckom diele od Mariána Polonského – medaila 100 rokov Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Ide o maximálne možný priemer medaily (100 mm) a obsahuje 100 spevavých vtákov, lipovú halúzku s dvadsiatimi lipovými lístkami, Trenčiansky hrad, latinskú číslicu 100 – „C“, Domov SZSU, múzu, tatranské štíty, roky, symboly, heslá, hymnu a podpisy. Medaila je číslovaná a bude udeľovaná významným osobnostiam, spojeným so Speváckym zborom slovenských učiteľov.

Ďalej pripravujeme publikáciu, s popisom známych i menej známych historických faktov, príbehov, pozdravov, odkazov a obrazov o našom jubilujúcom umeleckom telese.

Súčasťou osvety je sprístupnenie partitúr širokej umeleckej verejnosti. V štádiu príprav je tiež zborník diel dedikovaných SZSU od vybratých, súčasných hudobných skladateľov. Okrem zborníka chystáme vydanie prierezového CD z tvorby SZSU (SSSU), ktoré bude obsahovať skladby z každého umeleckého obdobia počas existencie SZSU, pod taktovkou rôznych dirigentov. Samozrejme nesmieme zabudnúť na jubilejné koncerty s orchestrom, ktoré už boli viackrát preložené. Tešia sa na ne nielen naši priaznivci, ale nevedia sa ich dočkať ani moji bratia zo SZSU.

Predovšetkým som bol ovplyvnený mojím zberateľstvom. Na ceste k realizácii tohto projektu mi veľmi pomohol tajomník SZSU Peter Benček, s ktorým sme navštívili riaditeľa odboru riadenia peňažnej hotovosti. Po konzultácii s ním sme podali našu žiadosť aj žiadosť nášho zriaďovateľa na povolenie vydania pamätnej mince. Žiadosti boli do NBS doručené v dostatočnom časovom predstihu, aby sa nimi banka mohla zaoberať. Potom už nasledovalo množstvo práce s prípravou textov, získavaním súhlasov, podpisov a pod.

Nepretržite spolupracujeme so študentami umeleckých škôl pri ich prácach o SZSU a o osobnostiach, ktoré sú späté s naším zborom. Pripravujeme sprístupnenie archívnych záznamov, fotografií, partitúr a umeleckých diel, nachádzajúcich sa v našom archíve prostredníctvom on-line výstavy na webe SZSU (www.szsu.sk , www.spevackyzbor.sk).

Spevácky zbor slovenských učiteľov môže byť pyšný aj na túto pamätnú známku
Translate »