Kontakt

Kontakt

SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

​Partizánska 11

914 51  Trenčianske Teplice

IČO: 379 190 16


View Larger Map

OZ SZSU ČSOB: SK35 7500 0000 0040 2256 7591

​OZ SZSU SLSP: SK79 0900 0000 0003 0371 3438


Predseda

Mgr. Ladislav Sabolčák | lsabolcak@gmail.com | +421 915 150 460


Podpredseda

Mgr. Peter Benček | bencek.peter@gmail.com | +421 918 520 829


Tajomník

Mgr. Andrej Staňostano@szsu.sk | +421 911 631 665


Marketingový manžér a správca archívu

Ing. Ivan Šóš, PhD. | sosivan@gmail.com | +421 903 384 925


Hospodár

Ing. Martin Zeleňák | zelenak198@gmail.com | +421 908 817 386


Člen výboru

Viktor Leščinský


Člen výboru

Vladimír Moško


Člen výboru

Martin Svitana


DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

Partizánska 11, Trenčianske Teplice 914 51 | dszsu@dszsu.sk

Riaditeľ Domova SZSU

Ing. Vladimír Mráz | riaditel@dszsu.sk | +421 (0)32 655 23 01


Translate »