Dňa 17.9.2022 o 18.00 sa v Dome Matice Slovenskej v Nitre – Čermáni uskutočnil Slávnostný celovečerný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR

Koncert organizovala Matica Slovenská v Nitre v osobe predsedníčky – pani Veroniky Bilicovej a jej kolegov a úroveň organizácie a sprievodných akcií bola vysoká.

Predseda SZSU – Ladislav Sabolčák a podpredseda SZSU – Peter Benček na pokoncertnom raute vyzdvihli vysokú úroveň a návštevnosť podujatia  a odovzdali ďakovné listy a darčekové predmety (CD, publikácie ai.) prítomným vzácnym hosťom – predsedovi NSK Milanovi Belicovi, predsedovi odd. kultúry a športu NSK – Ľubomírovi Kleštincovi, diecéznemu biskupovi nitrianskej diecézy Viliamovi Judákovi, primátorovi mesta Nitra Marekovi Hattasovi a ďalším vzácnym hosťom.

Na koncerte odzneli skladby: 

 1. To Deň„, by Ján Levoslav Bella (1843-1936)
 2. Sanctus„, by Pavol Krška (1949)
 3. Svjatyj Bože„, by Maxim Berezovskij (1745-1777)
 4. Kyrie„, by Piotr Janczak (1972)
 5. Wohlauf, Ihr Gäste„, by Erazmus Widmann (1572-1634)
 6. Aká si mi krásna„, by Eugen Suchoň (1908-1993)
 7. Ráno v horách„, by Eugen Suchoň (1908-1993)
 8. Ej, dziny, dziny„, by Eugen Suchoň (1908-1993)
 9. Tam medzi horami„, by Eugen Suchoň (1908-1993)
 10. Tri Východoslovenské„, by Ondrej Francisci (1915-1985)
 11. Na košickej turni„, by Peter Špilák (1979)
 12. Vínečko bílé„, by Tomáš Vrškový (1991)
 13. Uzka dražka do valalu„, by Mikuláš Moyzes (1872-1944)
 14. Nebudem sa ženiť ešte„, by Tomáš Vrškový (1991)

Po koncerte ešte zbor venoval prítomným dámam niekoľko skladieb 🙂 Ďakujeme za možnosť spolupráce a propagácie krásy zborového umenia na tomto významnom kultúrno – spoločenskom podujatí. (text, foto P. Benček)

Translate »