Speváckemu zboru slovenských učiteľov bude udelená štátna cena

Vláda SR na svojom 28. rokovaní 17. apríla 2024 schválila udelenie ŠTÁTNEJ CENY ALEXANDRA DUBČEKA pri príležitosti 20. výročia členstva Slovenskej republiky v Európskej únii trom laureátom a jedným z nich je práve Spevácky zbor slovenských učiteľov!

Štátna cena Alexandra Dubčeka bude udelená nášmu zboru 1. mája 2024 v Bratislave. Cenu si prevezmeme na Bratislavskom hrade v rámci oficiálneho galaprogramu, ktorý bude vysielať aj RTVS na Jednotke o 20:30 hod.

Toto ocenenie prijímame s veľkou radosťou, pokorou a vďakou, a zároveň ho vnímame ako morálne uznanie za 103 rokov nášho nepretržitého pôsobenia v slovenskej kultúre, v snahe vždy interpretovať a šíriť kvalitné zborové umenie a robiť tak dobré meno Slovenskej republike doma aj v zahraničí. Je to ocenenie nielen pre nás, súčasných členov zboru, ale patrí všetkým takmer 700 spevákom, ktorí od roku 1921 tvorili a tvoria históriu SZSU. Toto ocenenie patrí aj jeho zakladateľom a dirigentom zboru, nášmu súčasnému dirigentovi prof. Štefanovi Sedlickému, ktorí umelecky formovali toto teleso a zvyšovali jeho umeleckú úroveň.

Sme nesmierne vďační a hrdí, že sa Speváckemu zboru slovenských učiteľov dostalo tejto pocty.

Translate »