Koncert na počesť 100. výročia narodenia Tibora Sedlického, rodáka z Poltára

5. – 7. apríla 2024 sme koncertne strávili v meste Poltár a v neďalekej obci Kokava nad Rimavicou.

Obzvlášť koncert v Poltári, v sobotu 6. 4. 2024, bol pre nás veľmi výnimočný, pretože bol venovaný spomienke na 100. výročie od narodenia rodáka z Poltára, nášho brata speváka, uznávaného hudobného pedagóga a predovšetkým otca nášho dirigenta, doc. Tibora Sedlického, ktorý sa narodil 2. apríla 1924.

Krásneho spomienkového koncertu sa zúčastnili aj všetky štyri deti pána Tibora Sedlického, dcéra Zuzana a synovia Tibor, Ján a Štefan, náš dirigent zboru. Pamiatku pána Sedlického si prišli uctiť a koncertu sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Poltár, jeho viceprimátor pán Pavel Gavalec, poslankyňa mestského zastupiteľstva pani Anna Turoňová a kultúrna referentka mesta Poltár pani Karin Janišová, ktorej osobitne ďakujeme za spoluprácu pri organizovaní tohto koncertu.

Samotnému koncertu predchádzal aj krátky pietny akt v miestnej základnej škole pri pamätnej tabuli, ktorá bola osadená vo vstupnej časti školy v roku 2009 pri príležitosti spomienky na 85. výročie narodenia pána Sedlického. V rámci pietneho aktu sme k tabuli položili kyticu, zaspievali Zdravicu SZSU a skladbu Tebe pojem.

Bolo nám nesmiernou cťou prísť do rodiska, pre nás vzácneho člena a brata speváka, pána Tibora Sedlického, a mohli sme spevom, ktorý tak miloval, uctiť si jeho pamiatku a zaspomínať si na jeho osobnosť, ako aj na dlhé, vyše 45 ročné pôsobenie v SZSU.

V nedeľu 7. 4. 2024 sme sa presunuli do Kokavy nad Rimavicou, kde sme prijali pozvanie spievať počas slávenia nedeľnej sv. omše, po ktorej sme sa miestnym veriacim predstavili samostatným koncertom.

Translate »