Pocta doc. Tiborovi Sedlickému

Dnes 2. apríla 2024 si pripomíname výročie 100 rokov od narodenia významného človeka SZSU a otca nášho pána dirigenta, pána Tibora Sedlického.

V sobotu 6. apríla 2024 si osobnosť pána Tibora Sedlického uctíme koncertom v Poltári, ktorý bude venovaný jubilejnému výročiu jeho narodenia.

Translate »