Dizertačný koncert Petra Bibzu v BB

Dňa 9. marca 2024 sme vystúpili v Banskej Bystrici v rámci dizertačného koncertu nášho brata speváka Petra Bibzu, poslucháča doktorandského štúdia zborového dirigovania na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Koncert sa uskutočnil v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici. Na koncerte boli prítomní viacerí hostia prevažne z hudobného akademického prostredia, ako napr. dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v BB a náš brat spevák doc. Peter Špilák, oponenti dizertačného koncertu doc. Monika Bažíková z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v BA a prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v BA doc. Milan Kolena, školiteľ P. Bibzu dirigent SZSU prof. Štefan Sedlický, ďalej prof. Eva Langsteinová, prof. Belo Felix, doc. Mariana Kološtová z Pedagogickej fakulty UK v BA, dirigentka a pedagogička PaedDr. Katarína Koreňová z Konzervatória J. L. Bellu v BB, bývalý riaditeľ banskobystrického konzervatória Mgr. Tibor Sedlický, dirigentka Veronika Veverková odborná asistentka zborového dirigovania na Akadémii umení v BB, ako aj podpredseda Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska. Koncertu sa zúčastnil aj bývalý predseda SZSU prof. Milan Pazúrik. Na koncerte pod vedením P. Bibzu vystúpil aj Spevácky zbor Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici.

Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tak dôležitého koncertu k ukončeniu Petrovho doktorandského štúdia na AU v BB a aj touto cestou mu ešte raz blahoželáme k umeleckému výkonu a prajeme mu ešte úspešné obhájenie dizertačnej práce a mnoho úspechov v jeho umeleckej práci zbormajstra.

Translate »