Spevácky zbor slovenských učiteľov – Nositeľ štátnej ceny Alexandra Dubčeka

V stredu, 1. mája 2024, si Slovenská republika pripomenula 20. výročie svojho vstupu do Európskej únie. Vláda Slovenskej republiky pri tejto vzácnej príležitosti zorganizovala v priestoroch Zimnej jazdiarne na Bratislavskom hrade galavečer, v rámci ktorého predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico udelil trom laureátom štátnu cenu Alexandra Dubčeka. Jedným z ocenených bol aj Spevácky zbor slovenských učiteľov, ktorý cenu získal za významné zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, za nepretržitú viac ako storočnú národnú reprezentáciu vokálneho umenia a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Jej udelením tejto ceny získal SZSU tiež právo používať čestný titul „Nositeľ štátnej ceny Alexandra Dubčeka.“

Slávnostného podujatia, ktoré v hlavnom vysielacom čase odvysielal Rozhlas a televízia Slovenska, sa v Bratislave zúčastnili traja zástupcovia SZSU a samotné ocenenie prevzal predseda zboru Ladislav Sabolčák. Vo svojej ďakovnej reči uviedol, že mu je nesmiernou cťou prevziať v mene celého kolektívu SZSU túto cenu, ktorú zbor prijíma s radosťou, vďakou, hrdosťou a pokorou a vníma ju ako morálne uznanie za svoju umeleckú prácu a prínos počas už 103 ročného nepretržitého pôsobenia v kultúre, v snahe vždy kvalitne interpretovať zborové umenie, dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku a šíriť jej dobré meno doma aj v zahraničí. Zdôraznil, že táto cena patrí nielen súčasným členom zboru, ale je ocenením všetkých takmer 700 spevákov z celého Slovenska, prevažne učiteľov, ktorí v zbore pôsobili od jeho založenia. Spomenul tiež zakladateľa zboru a jeho prvého dirigenta 
prof. Miloša Ruppeldta a jeho nasledovníkov až po súčasného dirigenta prof. Štefana Sedlického, ktorí SZSU umelecky viedli a formovali. Za podporu sa poďakoval aj Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, všetkým priaznivcom a v neposlednom rade aj rodinám, ktoré členov zboru podporujú v ich speváckych aktivitách a sú prvými fanúšikmi SZSU.

Sme mimoriadne poctení a veľmi vďační, že sa Speváckemu zboru slovenských učiteľov dostalo takého významného štátneho ocenenia, a ním aj uznania jeho umeleckých kvalít.

Fotografie zdroj: Úrad vlády Slovenskej republiky

Translate »