Nočná pyramída s predsedom SZSU Ladislavom Sabolčákom

zdroj: www.rtvs.sk

V piatok 10. mája 2024 bol hosťom relácie Nočná pyramída, ktorú odvysielalo Rádio Slovensko RTvS, náš predseda Ladislav Sabolčák, s ktorým sa redaktorka pani Blažena Bóoczová rozprávala hlavne o Speváckom zbore slovenských učiteľov, ako aj o zborovom speve a dirigovaní, ale aj o rodnom Vranove a o tom, akú hudbu počúva vo voľnom čase.
Translate »