V Leviciach sa uskutočnil už III. ročník medzinárodného festivalu zborového spevu

V dňoch 21. – 23. októbra 2022 sa v Leviciach konal 3. ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu, ktorý po vynútenej dvojročnej odmlke spôsobenej celosvetovou pandémiou COVID-19 opäť spojil na jednom mieste spevácke zbory a všetkých priaznivcov zborového umenia. V Leviciach a v ich blízkom okolí sa publiku predstavili 4 spevácke zbory – detský spevácky zbor „Severáček“ z Českej republiky, miešaný „Akademický zbor Univerzity Kazimierza Wielkiego“ z Poľska, miešaný spevácky zbor „Omnia“ zo Žiliny a mužský „Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU)“ so sídlom v Trenčianskych Tepliciach, ktorý je od vzniku tohto festivalu zároveň jeho odborným garantom
a spoluorganizátorom.

V piatok, 21. októbra 2022, privítal v priestoroch mestského úradu primátor mesta Levice Ján Krtík na oficiálnom stretnutí zástupcov zúčastnených speváckych zborov,
čím zároveň otvoril 3. ročník festivalu. V ten istý deň sa vo večerných hodinách všetky spevácke zbory predstavili na štyroch sprievodných festivalových koncertoch – v CK Junior, v levickej synagóge, v kaštieli v Kalinčiakove a v evanjelickom kostole v Čankove.

V sobotu predpoludním zúčastnené zbory spevom rozozvučali priestory miestneho obchodného centra Dituria a nádvorie Levického hradu. Vo večerných hodinách sa v CK Junior konal hlavný slávnostný Galakoncert, na ktorom vystúpili všetky spevácke zbory. V jeho závere odovzdal primátor mesta Levice Ján Krtíkzúčastneným speváckym zborom pamätné listy a predseda SZSU Ladislav Sabolčák vo svojom ďakovnom príhovore vyzdvihol vysokú úroveň festivalu, no predovšetkým odhodlanie vedenia mesta Levice pustiť sa aj v týchto neľahkých časoch do takéhoto náročného projektu, aby vokálne umenie,
ktoré bolo ostatné dva roky umlčané pandémiou, opäť prinášalo ľuďom radosť a potešenie. V tejto slávnostnej atmosfére si SZSU zároveň uctil svojho člena a podpredsedu, manažéra tohto festivalu a viceprimátora mesta Levice Petra Benčeka a za jeho osobný vklad
a angažovanosť pri príprave doterajších troch ročníkov festivalu mu z rúk svojho predsedu odovzdal svoje najvyššie oceneniemedailu Speváckeho zboru slovenských učiteľov.

Nedeľné festivalové predpoludnie strávili spevácke zbory v miestnych a okolitých kostoloch, kde svojím spevom skrášli nedeľné bohoslužby. Spevácky zbor slovenských učiteľov sa zúčastnil na svätej omši v rímskokatolíckom Farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v mestečku Tlmače, miestnej časti Lipník. Krátky koncert, ktorý nasledoval po svätej omši, bol pre SZSU výnimočný tým, že bol venovaný nášmu bratovi spevákovi, kamarátovi a priateľovi, Stanislavovi Titurusovi. Po až neuveriteľných 51 rokoch účinkovania v SZSU týmto koncertom ukončil svoju spevácku činnosť v zbore. Hneď v úvode koncertu mu predseda SZSU daroval na pamiatku krištáľovú vázu a za jeho obrovský prínos pre zbor mu odovzdal aj najvyššie ocenenie zborumedailu Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Ako vo svojom úvodnom príhovore uviedol predseda SZSU, tento posledný koncert bol oslavou jeho dlhoročného pôsobenia v zbore, jeho vytrvalosti, pokory
a oddanosti SZSU. 

Ďakujeme organizátorovi festivalu, mestu Levice a jeho primátorovi Jánovi Krtíkovi, manažérovi festivalu, viceprimátorovi mesta Levice a podpredsedovi SZSU Petrovi Benčekovi, ako aj umeleckým garantom festivalu, dirigentovi SZSU profesorovi Štefanovi Sedlickému a bývalému predsedovi SZSU profesorovi Milanovi Pazúrikovi. Aj vďaka ich úsiliu bol 3. ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu v Leviciach 2022 úspešný a už teraz sa tešíme na 4. ročník v roku 2024 a na naše opätovné stretnutie v Leviciach.

Ladislav Sabolčák

predseda SZSU

Translate »