Myšlienka založiť Spevácky zbor slovenských učiteľov sa zrodila pred 100 rokmi vo vlaku

Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický: foto: Archív SZSU
V marci t. r. si pripomíname významné výročie, storočnicu Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Toto mužské vokálne teleso vzniklo v období, v ktorom sa začala formovať spolu s našou republikou aj „nová“ samostatná slovenská kultúra. Oslavy storočnice narušila pandémia koronavírusu, ale jubileum budú pripomínať rôzne pamätné predmety.

Slováci boli odjakživa spevavým národom a výnimkou neboli ani učitelia, ktorí pred 100 rokmi založili svoj zbor. V tom čase zrejme ani netušili, že jeho vznikom položili základy rešpektovanému a reprezentačnému slovenskému vokálnemu telesu.

„Myšlienka vzniku zboru sa zrodila pri príležitosti nostrifikačných skúšok v Prahe v roku 1920, kde na záverečnej slávnosti účinkovalo Pěvecké sdružení moravských učitelů so svojím dirigentom Ferdinandom Vachom. Na týchto skúškach sa zúčastnila i početná skupina učiteľov z Trenčianskej župy. Koncert v nich zanechal hlboké dojmy a počas cesty vlakom sa rozvinula debata o možnosti vytvorenia takéhoto telesa i na Slovensku“ uvádza história telesa.

Spevácky zbor slovenských učiteľov, Pribinove slávnosti, Nitra, 13. 8. 1933, foto: Archív SZSU

Prahou inšpirovaní spevuchtiví učitelia začali svoju myšlienku postupne zhmotňovať a v decembri 1920 padlo definitívne rozhodnutie o vzniku speváckeho zboru so sídlom v Trenčíne. 3. marca 1921 sa začala písať história Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Hneď v marci 1921 začalo teleso s veľkým odhodlaním prijímať svojich prvých členov a začal sa skúšobný proces.

Prvým dirigentom na čele novovzniknutého telesa bol Miloš Ruppeldt (* 29. máj 1881, Liptovský Mikuláš – † 18. november 1943, Bratislava), významná osobnosť, ktorá mala zásluhu na viacerých počinoch formovania slovenskej kultúry vrátane položenia základov nášho hudobného školstva.

Spevácky zbor slovenských učiteľov, Trenčianske Teplice, 1940, foto: Archív SZSU

„Prvým neoficiálnym vystúpením zboru bolo zaspievanie pri „biliardovom stole“ v priestoroch Slovenského kruhu v Trenčíne 11. augusta 1922. Prvým oficiálnym vystúpením bolo účinkovanie na slávnosti odhalenia sochy básnika a kňaza Jána Hollého v Maduniciach 14. októbra 1923. Prvým celovečerným koncertom sa SZSU prezentoval 10. novembra 1923 v Novom Meste nad Váhom a na druhý deň sa predstavil v mieste svojho vzniku a pôsobenia v Trenčíne.“ prezrádzajú cenné historické údaje.

Miloš Ruppeldt položil umelecké základy zboru a formoval ho vyše 20 rokov až do svojej náhlej smrti v roku 1943. Po ňom si dirigentskú štafetu odovzdávali ďalší významní profesionáli: Ján Strelec, Ján Valach, Juraj Haluzický či Peter Hradil a v súčasnosti zbor formuje dirigent a pedagóg Štefan Sedlický. Zbor si príležitostne zaspieval aj pod taktovkami iných dirigentov, spomeňme napríklad Dezidera Kardoša či Jána Cikkera.

Výtvarné stvárnenie dirigentov Speváckeho zboru slovenských učiteľov výtvarníkom Jurajom Bocianom, zdroj: Archív SZSU

,,SZSU bol vždy pojem na slovenskom zborovom poli. Jednak svojim zložením (cca 50 – 80 spievajúcich mužov nie je bežná vec), ale aj svojou stabilnou úrovňou umeleckej kvality počas celej svojej 100-ročnej histórie. SZSU a jeho dirigenti mali veľký vplyv na vývoj a umelecký rast mnohých svojich odchovancov, z ktorých mnohí potom krásu zborového spevu šírili ďalej aj vo svojich regiónoch.“ uviedol pre Opera Slovakia dirigent Štefan Sedlický.

Spevácky zbor slovenských učiteľov zaznamenal vo svojich začiatkoch mnoho prekážok, no ich prekonaním sa mu podarilo napísať zaujímavú a pestrú storočnú históriu. Zbor zápasil s nedostatkom financií, ktoré zo začiatku zabezpečovali samotní členovia aj napriek svojmu zlému spoločenskému postaveniu a s tým súvisiacim nedostatočným finančným ohodnotením svojej pedagogickej práce. Zboru veľmi nepomohla ani hospodárska kríza, obdobie fašizácie spoločnosti, svetová vojna, v ktorej mali ako muži aj brannú povinnosť, či Slovenské národné povstanie.

Po skončení Druhej svetovej vojny zbor nabral novú energiu, prešiel zásadnými zmenami, sebareflexiou, prijal nových členov, naštudoval nový repertoár zostavený nielen z klasickej hudobnej tvorby, ale aj z ľudových, národných či sakrálnych skladieb. Teleso si vybudovalo svoju štruktúru, špecifickosť, rešpekt. SZSU sa predstavil na početných koncertoch, prehliadkach, festivaloch, súťažiach či vernisážach výstav a reprezentuje Slovensko aj v zahraničí. V roku 1969 zbor zaviedol tradíciu svojho účinkovania na celoštátnych oslavách Dňa učiteľov či rôznych výročných oslavách. Vďaka výrazným vedúcim umeleckým osobnostiam žne úspechy doma aj v zahraničí a spolupracuje aj s inými telesami.

Ján Valach, Spevácky zbor slovenských učiteľov, foto: Archív SZSU

Správcovia zboru v súčasnosti pracujú na presnom súpise nielen členov, ale aj vystúpení, avšak ako Opera Slovakia informoval promo manažér a tiež správca archívu SZSU Ivan Šóš, podľa predpokladov sa zbor doteraz predstavil na viac ako 1500 verejných vystúpeniach.

Na svojom konte má aj viacero hudobných albumov – Duchovná hudba, Hoj, zem drahá, Korunovácie, Sakrálna tvorba v novom miléniu, Ján Cikker či CD s folklórnou tematikou Tam medzi horami.

SZSU sa pýši aj oceneniami: 2. miesto na zborovej súťaži v Langollene (Anglicko), 2. miesto v Aténach (Grécko), 1. miesto v Litomyšli (Česko), 1. miesto v PowellRiver (Kanada), 1. miesto Gorici (Taliansko) či mimoriadna cena poroty v Neuchatel (Švajčiarsko). SZSU je držiteľom zlatej medaily, ktorú získal v kategórii mužských zborov na celosvetovej Olympiáde zborového spevu v Rige (Lotyšsko, 2014) a tiež dvoch zlatých diplomov a ceny pre absolútneho víťaza, vyspievaných ocenení na medzinárodnej zborovej súťaži – Slovakia cantat (Bratislava, 2019).

Zriaďovateľom Speváckeho zboru slovenských učiteľov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a sídlom zboru je od roku 1933 Domov SZSU v Trenčianskych Tepliciach.

Spevácky zbor slovenských učiteľov, Eugen Suchoň, foto: Archív SZSU

„Repertoár je veľmi široký, ale v poslednom čase sa SZSU viac zameriava na nové skladby slovenských skladateľov a v snahe viac sa zviditeľniť na profesionálnych pódiách spolupracuje aj s orchestrami, napr. Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Štátnym komorným orchestrom Žilina. Som rád, že skladatelia radi komponujú pre takéto obsadenie a samozrejme aj pre samotný SZSU.“ uviedol Štefan Sedlický k formovaniu repertoáru zboru, pre ktorý komponovalo viacero slovenských hudobných skladateľov ako napríklad Mikuláš Moyzes, Mikuláš Schneider-Trnavský, Ján Valašťan-Dolinský, Viliam Figuš-Bystrý, Ján Cikker, Eugen Suchoň či Tomáš Vrškový.

,,SZSU je dôkazom toho, ako je dôležité udržiavať kultúrne (a nielen kultúrne) tradície. Treba si uvedomiť, že členovia tohto telesa nielen dokážu krásne spievať, ale odovzdávajú svoju lásku k zborovému spevu aj svojím blízkym a svojím poslucháčom.“, uviedol pre Opera Slovakia ku kultúrno-spoločenskému významu telesa operný kritik a publicista Vladimír Blaho, ktorý niekoľko rokov pôsobil aj ako pracovník pre zborový spev Národného osvetového centra, a k existencii a postaveniu zborového telesa dodáva: ,, SZSU je špičkové teleso, ktoré môže byť vzorom tým stovkám neprofesionálnych zborových zbormajstrom a spevákom, jednak vzácnymi umeleckými výkonmi, ale aj neutíchajúcou aktivitou bez ohľadu na to, aké spoločenské podmienky (raz priaznivé, inokedy menej) majú pre svoju činnosť.“

Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický, foto: Archív SZSU

V storočnej histórii SZSU pôsobilo viac ako 500 spevákov. V súčasnosti má zbor 55 aktívnych členov,,Neodmysliteľnou častou práce dirigenta je práca s ľuďmi. So SZSU je to práca zaujímavá, ale aj náročnejšia, lebo mnohí zo spevákov zboru sú sami dirigentmi zborov vo svojich mestách, regiónoch. “Učiť ” učiteľov je vždy veľmi špecifická činnosť.“ skonštatoval Štefan Sedlický k práci so spevákmi telesa, v ktorom nie sú kritériá prijatia nových členov SZSU ničím výnimočné.

,,Hlavná požiadavka je mať kladný vzťah k zborovému spevu a určité hudobné predpoklady, akými sú spevný hlas, cit pre rytmus a intonáciu. Ovládanie notopisu a skúsenosti z iných speváckych zborov sú vítané, ale nie sú podmienkou. Záujemca sa musí samozrejme zmieriť aj s určitou obetou svojho voľného času, niekedy aj za cenu dovolenky vo svojom zamestnaní. Totiž skúšky sú cez víkendy a koncerty niekedy aj počas pracovného týždňa…” dodal Štefan Sedlický.

Spoločná skúška viacerých zborov dirigenta Štefana Sedlického, foto: Archív SZSU
Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický, nahrávanie CD z tvorby Jána Cikkera, foto: Archív SZSU

Celosvetová pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila súčasnú činnosť zboru, pre ktorý je kolektívna práca, systematickosť, súhra či pravidelnosť nácvikov veľmi dôležitá. SZSU musel zrušiť plánované koncerty v Antverpách, Viedni, českom Jablonci či v Prahe. ,,Posledné dva koncerty sme mali v marci 2020 v Žiline a v septembri 2020 v Liptovskom Mikuláši. Odvtedy nevystupujeme… Sme však všetci v kontakte online, poskytujeme rozhovory médiám, máme „samoštúdium”, spievame individuálne doma… A už sa tešíme na najbližšie stretnutia a koncerty.“ uviedol pre Opera Slovakia k posledným zrušených podujatiam Peter Benček, tajomník SZSU.

Oslavy storočnice SZSU

Obmedzili sa aj oslavy storočnice SZSU, zrušili sa predovšetkým koncerty a podujatia hromadného charakteru. „Pre nás to je obrovský negatívny zásah. Zrušil, resp. preložil sa januárový koncert pre Slovenský kultúrny inštitút vo Viedni, koncerty pre Slovenský rozhlas, s najväčšou pravdepodobnosťou sa opäť presunie aprílový koncert pre kanceláriu prezidentky SR na Nitrianskom hrade (v spolupráci s pánom Igorom Éderom z Nitrianskeho samosprávneho kraja a Biskupským Úradom) aj jubilejný koncert s orchestrom v Košiciach.“ informoval Peter Benček.

Storočnicu SZSU budú pripomínať rôzne pamätné predmety

Slovenská pošta vydala poštovú známku, na ktorej je symbolická kresba speváckeho zboru – spievajúci učitelia s motýlikmi a vo fraku, stojaci v otvorenej učebnici. Autorkou výtvarného návrhu známky je Mgr. art. Daniela Olejníková, okrem iného aj autorka známky k storočnici SND z roku 2020.

Poštová známka k 100. výročiu založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov, autorka výtvarného návrhu známky je Mgr. art. Daniela Olejníková

Národná banka Slovenska vydala v marci 2021 pamätnú striebornú zberateľskú desaťeurovú mincu k stému výročiu vzniku SZSU. Je vyrobená v kremnickej mincovni a jej autorom je český akademický sochár Zbyněk Fojtú.

V Kremnickej mincovni je vyrazená aj medaila k storočnici SZSU, ktorú k tomuto významnému jubileu vytvoril akademický sochár a významný slovenský a svetový medailér Marián Polonský. Uvedenie známky, mince a medaily SZSU mal sprevádzať koncert SZSU v Trenčianskych Tepliciach, ktorý sa však kvôli pandémii nekonal.

V jubilejnom roku storočnice vydal SZSU aj nástenný kalendár s poohliadnutím na výrazné aktivity a reprezentačné úspechy zboru za posledné decénium. Aktivity zboru a jeho významný vplyv na pozdvihnutie kultúry slovenského národa v poslednom storočí si vo svojom Národnom kalendári 2021 všíma a vyzdvihuje aj Matica slovenská.

Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický, foto: internet

SZSU si svoju storočnicu pripomenul online„Presne v deň nášho vzniku – 3. marca 2021 večer – sme sa všetci „stretli“ na online konferencii a spoločne si pripili na naše skvelé výročie a úspechy. Nechýbal samozrejme ani spev.“ dodal Peter Benček.

„Do ďalších rokov prajem SZSU hlavne veľa pekných koncertov, veľa dobrých spevákov a najmä zapálených a verných poslucháčov. V novej storočnici snáď bude mať možnosť vo väčšej miere reprezentovať slovenskú zborovú kultúru a našich výborných skladateľov na koncertných pódiách v zahraničí.“ zaželal zboru dirigent Štefan Sedlický. K tomuto želaniu sa pripájame aj za redakciu Opera Slovakia.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Translate »