Počuješ… – blahoželanie Speváckemu zboru slovenských učiteľov

„Počuješ – spieva slovenské pole

Spievanky zrodia Homérov

Len ľúbosť večnú spievajú hole,

no budú aj bohatierov…“

Andrej Sládkovič

Blahoželanie poslom krásy

Sprevádza nás po celý život – pesnička. Vlastne mnoho a rôznych piesní, ako nám ich v storakej podobe ponúka aj samotná príroda. Spievajú nielen operení speváčikovia, ale aj vietor, hora, pracovné nástroje … a hlavne spieva – aj keď veľakrát skôr v duchu ako nahlas – aj srdce, myseľ človeka. 

V našom seniorskom kruhu sa často spieva, lebo pesničky majú stonásobné čaro – kto by ho len dokázal presne popísať?! Skôr sa dá precítiť, napr. aj na našich prehliadkach speváckych súborov seniorov po celom Slovensku. 

Silu piesne prežívajú obidve strany – interprét aj poslucháči – kde je medzi nimi hranica? Skôr opačne – miesto hranice vzniká veľmi silné citové súznenie…

Veľa poznatkov a krásnych spomienok z koncertov si po tieto dni iste pripomínajú tí naši členovia – nadšenci spevu, ktorí našli svoje spevácke uplatnenie vo fenomenálnom zborovom speváckom zoskupení SZSU so sídlom v Trenčianskych Tepliciach.

Chcete o ňom čítať a počuť viac? Stačí sa spoľahnúť na komentár jedného z členov SZSU pána Ivana Šóša alebo si pozrieť pútavý dokument prevzatý z televízneho vysielania MTV v Leviciach.

Ústredie JDS s veľkým obdivom a vďakou blahoželá SZSU, všetkým jeho súčasným  členom ku krásnemu 100-ročnému jubileu.

Translate »