SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

Tento, dnes už legendárny mužský spevácky zbor oslavuje v tomto roku storočnicu od svojho založenia.Diváci sa vo filme dozvedia o histórii zboru, jeho dirigentoch, úspechoch doma aj v zahraničí a plánoch do budúcnosti, uvidia historické a súčasné fotografie a hlavne sa budú môcť započúvať do nádherného prevedenia skladieb: od Piotra Janczaka Kyrie, od Jána Cikkera Keď na vojnu pôjdeme a od Dmitrija Bortňanského Tebe pojem.

Storočnicu zboru si pripomínajú aj významné slovenské inštitúcie, NBS vydala pri tejto príležitosti pamätnú mincu a Slovenská pošta poštovú známku.

Translate »