Oslavujeme

Dňa 16. júla 1933 bol vďaka jeho budovateľovi Jánovi Gerykovi a viac ako 2000 prispievateľom z radov slovenských učiteľov oficiálne uvedený do života Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov. O jeho vznik sa významnou mierou pričinili členovia Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Kúpele Trenčianske Teplice, významný architekt Michal Milan Harminc, firmy Ing. Adamca a Ing. Štraibingera, viaceré bankové ústavy, ale i ďalší nevymenovaní dobrodinci.

Dnes má náš „deduško“ deväťdesiat rokov. Život Domova SZSU bol počas nich naplnený  nielen mnohými príjemnými, radostnými a spevom prešpikovanými chvíľami, ale aj poznačený ťažkými a dlhodobo ťaživými situáciami.

K 90. výročiu Ti milý náš Domov SZSU prajeme pretrvávajúci záujem ubytovaniachtivej verejnosti, 365 príjemných slnečných dní v roku, dobré a láskavé vedenie. Rovnako tak návrat záujmu spoločnosti o slovenskú kultúru a opätovné obnovenie sídla slovenského zborového spevu práve v Tvojich útrobách.

Si pre nás nie len domovom, ale aj centrom slovenského zborového umenia, ideálnym zázemím, nenahraditeľný a zásadný. Prosto „náš“ Domov, do ktorého sa s radosťou vraciame.

Translate »