NÁPAD ŽIJE STO ROKOV!

Tento rok presne 3. marca si Spevácky zbor slovenských učiteľov z Trenčianskych Teplíc pripomenul okrúhle 100. výročie svojho vzniku. Naozaj krásne jubileum. Ale prečo o ňom píšeme v železničnom časopise? Jednoduché vysvetlenie: nápad založiť ho sa totiž zrodil vo vlaku.

Terajším dirigentom zboru je Štefan Sedlický, ktorý taktovku prebral po Petrovi Hradilovi, ten viedol zbor 25 rokov. Prvým dirigentom vtedy ešte spevokolu bol od roku 1921 Miloš Ruppeldt.

Presnejšie pri spiatočnej ceste učiteľov Trenčianskej župy, ktorí sa plní dojmov vracali v roku 1920 z vystúpenia moravských učiteľov v Prahe. Konkrétnym výsledkom debát z vlaku o tom, či by aj na Slovensku nemohlo vzniknúť podobné teleso, bola prvá hudobná skúška ešte v decembri. „Na štvrtej marcovej skúške v roku 1921 vznikol samotný zbor,“ hovorí jeho člen a archivár zboru Ivan Šóš.

Po prvom neoficiálnom vystúpení pri biliardovom stole pánskeho klubu Trenčiansky spoločenský kruh (1922) nasledovali ďalšie a ďalšie koncerty doma i v zahraničí a s nimi ruka v ruke prišli i prvé ocenenia. Ich výpočet by bol siahodlhý, tak spomeňme aspoň ten ostatný úspech ešte z predcovidového obdobia z apríla 2019. Na medzinárodnom festivale Slovakia cantat v Bratislave vyhral zbor zlaté diplomy v dvoch kategóriách, k tomu ešte hlavnú cenu Grand Prix za absolútne víťazstvo a dirigent profesor Štefan Sedlický dostal cenu za najlepšieho dirigenta.

Ivan Šóš vie na požiadanie nájsť v archíve množstvo dobových fotografií dokumentujúcich, že železnica a vlak zohrávali počas existencie zboru na cestách za úspechmi dôležitú rolu. Podobne i v 21. storočí. V roku 2016 cestovali učitelia do Košíc, o rok neskôr do Prahy. I keď je pravda, že z dôvodu fl exibility sa ide aj autom. „Hlavne preto, že členovia zboru sú z celého Slovenska a na skúšku alebo na koncert sa ľahšie dostanú autom. Mimochodom, najvzdialenejší člen pochádza z Vranova nad Topľou a medzi sebou máme dokonca i železničiara,“ pridáva malú kuriozitu I. Šóš.

Momentka z viedenskej stanice, odkiaľ zbor cestoval v roku 1968
na zájazd do Paríža.

A na záver ešte pridajme informáciu, kde by ste Spevácky zbor slovenských učiteľov mohli vidieť naživo. Tak napríklad 28. a 29. augusta bude mať koncert v Trenčianskych Tepliciach spolu s bratským zborom moravských učiteľov a ženským zborom slovenských učiteliek Ozvena. Znie to skoro ako názov nášho časopisu. Zaujímavé, koľko sa v neželezničných témach dá nájsť železničných súvislostí. Najmä, ak sa na koncert vyberiete vlakom…

Translate »