Spevácky zbor slovenských učiteľov oslavuje 100 rokov

TRENČIANSKE TEPLICE. Ešte v marci 2021 bolo sto rokov odvtedy, čo vznikol výnimočný Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU). Vtedy to pandemická situácia nedovolila patrične osláviť, teraz to však už možné bolo.

V Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach sa stretli vzácni hostia, vrátane primátorky mesta Trenčianske Teplice Zuzany Frajkovej Ďurmekovej a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku, aby si zaspomínali na roky predošlého fungovania nielen na pôde kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Predsedom SZSU je v súčasnosti Milan Pazúrik a dirigentom je Štefan Sedlický. Riaditeľom Domova SZSU je Anton Novodad.

Spevácky zbor slovenských učiteľov je jedno z najstarších speváckych telies na Slovensku. Ide o mužský zbor a jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sídlom zboru je od roku 1933 Domov SZSU v Trenčianskych Tepliciach. Ľudovou, národnou či sakrálnou piesňou sa zbor predstavil tisíckami vystúpení. Priamo pre zbor tvorilo viacero skladateľov ako napr. Mikuláš Moyzes, Mikuláš Schneider Trnavský, Ján Valašťan Dolinský, Viliam Figuš-Bystrý, Ján Cikker, Eugen Suchoň, či Tomáš Vrškový. Národná banka Slovenska vydala v roku 2021 pamätnú zberateľskú desaťeurovú mincu k stému výročiu vzniku spolku.

Spevácky zbor slovenských učiteľov vznikol 3. marca 1921 v Trenčíne so sloganom Spevom budiť lásku k rodu. Je celoslovenským amatérskym reprezentačným mužským speváckym telesom a počas svojej 100-ročnej existencie dosiahol viacero prestížnych výsledkov. „Želám zboru len to najlepšie, veľa entuziazmu a nech im to dobre spieva aj ďalších sto rokov. Svojím spevom šíria radosť medzi ľuďmi. Priznám sa, dnes som mal možnosť počuť ich spievať prvýkrát a sú to naozaj všetko silné hlasy,” povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. V súčasnosti Spevácky zbor slovenských učiteľov pripravuje publikáciu, ktorej výrobu finančne podporí aj Trenčiansky samosprávny kraj. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj nová poštová známka v náklade 250 000 kusov.

zdroj: www.IMPULZ.press

Translate »