SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

Zdravica : „Duch národa žije v piesni, ňou sa vznáša k výšinám.Kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám.“

Jedno z najstarších speváckych telies na Slovensku, čisto mužský zbor – Spevácky zbor slovenských učiteľov (ďalej SZSU), sa 3. marca 2021 dožíva storočnice svojej existencie.

SZSU vznikol v r. 1921 a jeho počiatok je spojený s mestom Trenčín a menom dirigenta Miloša Ruppeldta. Sídlom zboru je od r. 1933 vďaka Jánovi Gerykovi, daru od kúpeľného mesta v podobe pozemku, ako aj vďaka príspevkom samotných učiteľov Domov SZSU v Trenčianskych Tepliciach.

Ľudovou, národnou či sakrálnou piesňou sa zbor v priebehu rokov predstavil tisíckami vystúpení a pôsobilo  v ňom okolo 500 členov z celého Slovenska. Tenorové i basové hlasy v zbore cibrili niekoľkí dirigenti : Miloš Ruppeldt (1921-1943), Ján Strelec (1945-1954), Ján Valach (1954-1962), Juraj Haluzický (1954-1977), Peter Hradil (1977-2001) a od r. 2002 jeho súčasný dirigent Štefan Sedlický.

Prvým oficiálnym vystúpením SZSU bola účasť na slávnosti odhalenia sochy Jána Hollého v Maduniciach v októbri 1923. Do apríla 1933 zbor odspieval 167 vystúpení, z toho 95 celovečerných koncertov. Niekoľko vystúpení absolvoval aj v Čechách, Poľsku a  Juhoslávii. Počas vojnových rokov činnosť zboru oslabla a po smrti dirigenta Miloša Ruppeldta v r. 1943 sa znížila na minimum. Po druhej svetovej vojne zbor prešiel reorganizáciou a obnovou činnosti.

V nasledujúcom období sa v ňom vystriedalo viacero osobností a teleso sa zúčastnilo početných vystúpení a získalo niekoľko ocenení na európskych súťažiach speváckych zborov.

V r. 1995 zbor absolvoval prvé zámorské turné do Kanady a v r. 2001 vystúpil v Japonsku. Na VIII. svetovej olympiáde zborového spevu v lotyšskej Rige získal v r. 2014 zlatú medailu. Na XIII. ročníku Medzinárodného zborového festivalu Slovakia Cantat 2019 v Bratislave získal dva zlaté diplomy a hlavnú cenu pre absolútneho víťaza festivalu.

Levice a okolie sú v zbore zastúpené Stanislavom Titurusom, ktorý spieva  2. tenor, Karolom FabianomMartinom Paukovičom a Petrom Benčekom spievajúcim 1. bas, ktorý je zároveň manažérom a tajomníkom SZSU. V r. 2019 zo zdravotných dôvodov ukončili svoju  činnosť v zbore jeho dlhoroční členovia Jozef Kušnierik a Ján Ďurčať z Levíc.  

Pripravila: Zita Müllerová, Hudobný kabinet TK LV

Translate »