Myšlienka z vlaku oslavuje 100-ročnicu

07.09.2020 | Spevácky zbor slovenských učiteľov | Nikoleta Laškotiová

Cesta vlakom bola kľúčová. Aj takto by som mohla začať. Medzi zaujímavosti SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV (SZSU) patrí vznik tohto speváckeho telesa. Skupina učiteľov z vtedajšej Trenčianskej župy sa rozhodla zúčastniť v roku 1920 vystúpenia moravských učiteľov v Prahe. A teraz si predstavte cestu vlakom domov v tomto období. Neexistovali žiadne notebooky, tablety či mobily, ktoré by vám skrátili cestu domov, prípadne vás atakovali rôznymi konšpiračnými teóriami. A tak debatovali medzi sebou. Osobne. Nie cez elektronické prístroje. Myšlienka vytvoriť podobný zbor na Slovensku sa im páčila. V zime 1920 sa teda definitívne rozhodli, že idú do toho. Za dirigenta spevokolu bol požiadaný prof. Miloš Ruppeldt, správca vtedajšej Hudobnej školy v Bratislave.

Ak by ešte dnes žili začínajúci a prví speváci zboru, určite by mali pri spomienkach na začiatky úprimný úsmev na perách. Prvé skúšky sa totiž konali raz za mesiac v Trenčíne a prvé neoficiálne vystúpenie bolo pri biliardovom stole v roku 1922. O rok neskôr sa konal aj prvý celovečerný koncert a odvtedy má SZSU na konte množstvo koncertov doma i v zahraničí. Slovensko reprezentujú aj na medzinárodných speváckych súťažiach a odnášajú si z nich významné ocenenia. Okrem toho spolupracujú s médiami. Mnohokrát sme ich mohli vidieť vystupovať v televízii či počuť v rozhlase RTVS. Vystupovali so symfonickými orchestrami či inými speváckymi zbormi.

V ich repertoári nájdeme ľudové, národné i sakrálne piesne. Sú hrdí na naše slovenské piesne a hrdo ich reprezentujú. Tento učiteľský zbor je zložený len z mužov a vďaka získaným oceneniam je uznávaný na medzinárodnej úrovni. Zbor získal mnoho významných ocenení aj vďaka tvorbe skladateľských osobností, ktoré komponovali priamo pre zbor: Mikuláš Schneider Trnavský, Ján Cikker, Eugen Suchoň a iní.

V súčasnosti zbor diriguje prof. Štefan Sedlický – významný slovenský dirigent, ktorý so svojimi zbormi nahral viacero CD nosičov a získal množstvo ocenení za svoj dirigentský výkon. Pred prof. Sedlickým pôsobil takmer 25 rokov ako dirigent zboru prof. Peter Hradil.

„Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov“ si zbor vybudoval v Trenčianskych Tepliciach. Tam sídlia dodnes.

Minulý rok sa konal 13. ročník Medzinárodného zborového festivalu Slovakia cantat v Bratislave. V apríli 2019 sa podujatia zúčastnilo celkovo 16 speváckych telies zo šiestich krajín. SZSU pod vedením prof. Sedlického získal dva zlaté diplomy v kategóriách Mužské zbory a Ľudová pieseň a capella. SZSU si odniesol aj hlavnú cenu – Grand Prix, teda absolútne víťazstvo a prof. Sedlický získal cenu za najlepšieho dirigenta.

Hoj, zem drahá (2003), Korunovačné slávnosti (2004), Súčasná sakrálna tvorba na prelome milénia (2012), Tam medzi horami… (ľudová tematika, vydané v r. 2015), Hymnické piesne pre 3000 škôl (2017) – všetky dirigoval. prof. Š. Sedlický.

Niekoľko CD nosičov SZSU

Navyše sa tento rok k 100. výročiu vzniku SZSU vytvorila aj Strieborná zberateľská minca. Mincu vydáva NBS, zakúpiť sa bude dať pri jej uvedení v marci 2021 v Trenčianskych Tepliciach. Bude vydaná aj známka, FDC obálka prvého dňa a pamätný list POFIS-om.

www.instacks.sk

Translate »