Mimoriadny koncert VOCE MAGNA

Ďakujeme všetkým priaznivcom za podporu na mimoriadnom koncerte usporiadaný združením Festival VoceMagna, ktorý hostil Dom Umenia FATRA 

nedeľa 08. 03. 2020 o 1800 hod.
ŠKO Žilina
Štefan Sedlický, dirigent
Jozef Gráf, tenor
Daniel Gabčo, organ
Žilinský miešaný zbor
Cantica Collegium Musicum Martin
Spevácky zbor slovenských učiteľov

 viď fotogaléria

program:

1. polovici koncertu uvedie Spevácky zbor slovenských učiteľov a cappella skladby slovenských a svetových skladateľov ako Eugen Suchoň, Oto Ferenczy, Eric Whitacre, Franz Biebl, Viliam Figuš Bystrý, Peter Špilák, Tomáš Vrškový

2. polovica:

Pavol Krška
Stabat, pre miešaný zbor a orchester

Pavol Krška
Anima Christi, pre miešaný zbor, organ a orchester

Ľuboš Bernáth
Tretia kniha žalmov, pre mužský zbor a orchester – výber

Pavol Krška
Žalm 50, pre tenor, mužský zbor, dva miešané zbory, organ a orchester – PREMIÉRA

Translate »