Oslavy jubilea ordinariátu vyvrcholili spoločenským programom v Redute

  • Autor: Ing. Peter Solej
  • Foto: Guido Longhitano, Peter Zimen
  • Dátum: 07.03.2023
  • Zdroj: www.ordinariat.sk

Po slávení ďakovnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave sa hostia presunuli do budovy Slovenskej filharmónie (Reduty), kde slávnosť pokračovala spoločenským programom. V úvode slávnostného stretnutia v Koncertnej sieni filharmónie boli premietnuté úryvky z pripravovaného dokumentárneho filmu režiséra Mareka Poláčeka o živote a pôsobení ordinariátu v každom rezorte cez službu jedného kňaza a tamojších veriacich.

Slávnosť poctili viaceré autority. Medzi nimi emeritný prezident SR Ivan Gašparovič, poverený minister vnútra SR Roman Mikulec, poverený minister spravodlivosti SR Viliam Karas, štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Tomáš Oparty, viacerí vedúci predstavitelia rezortov, ktorých duchovnú správu zabezpečuje ordinariát, apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, ako aj arcibiskupi a biskupi zo Slovenska i zo zahraničia. 

Za 20 rokov existencie slovenského ordinariátu poďakoval vojenský arcibiskup Mons. Timothy Broglio, predseda Konferencie biskupov Spojených štátov amerických, ktorý sa prihovoril v mene vojenských ordinárov. Sekretár Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) Martin Michalíček predniesol pozdravný list od prezidenta CCEE, arcibiskupa Vilniusu Gintara Grušasa, ktorý je zároveň aj apoštolským administrátorom Vojenského ordinariátu v Litve. 

Biskup Rábek počas slávnostného stretnutia ocenil pamätnou medailou Ordinariátu OS a OZ SR viacerých hostí zo štátnej, verejnej a cirkevnej sféry, ktorí sa zaslúžili o rozvoj ordinariátu a službu v ňom. Pridal i ocenenie pre laikov a externých spolupracovníkov ordinariátu. 

V kultúrnom programe vystúpili Spevácky zbor slovenských učiteľov a Hudba Ozbrojených síl SR pod dirigentskou taktovkou mjr. Borisa Hokinu. Každý z prítomných hostí bol v závere slávnosti obdarovaný pamätnou plaketou ordinariátu, ktorá je dielom akademického sochára Mariána Polonského. Vyrazila ju Mincovňa v Kremnici, drevenú kazetu vyhotovilo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Súčasťou daru bola aj Ročenka 2022, ktorá na vyše 350 stranách približuje obrazom i textom prácu ordinariátu v uplynulom roku. Dôstojnosť aj tejto časti osláv jubilea ordinariátu bola zvýraznená prítomnosťou Čestnej stráže Ozbrojených síl SR. Súčasťou slávnostného stretnutia bola aj výstava 22 fotografií, ktorá vo foyeri Slovenskej filharmónie dokumentovala viaceré míľniky, ako aj pravidelné pastoračné aktivity ordinariátu.

Translate »