Umelecké zložky Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov spoločne koncertovali v Slovenskej filharmónii

Umelecké zložky Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov – Spevácky zbor slovenských učiteľov pod vedením dirigenta Štefana Sedlického, Spevácky zbor slovenských učiteliek „Ozvena“ pod vedením dirigenta Tomáša Vrškového a Komorný orchester slovenských učiteľov pod vedením umeleckej vedúcej Alžbety Ševečkovej, sa 31. marca 2023 predstavili publiku v Bratislave na galakoncerte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa konal pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky a zároveň 30 rokov školstva v Slovenskej republike v historických priestoroch koncertnej sály Slovenskej filharmónie. Pozývateľom koncertu bol úradujúci poverený minister školstva Ján Horecký, ktorý sa v úvode galakoncertu prihovoril prítomným hosťom. Sprievodným slovom slávnostný koncert uvádzala moderátorka Soňa Müllerorá.


Koncert svojou účasťou poctili mnohí zástupcovia spoločenského a politického života, miestnych samospráv, rektori vysokých škôl, zástupcovia rôznych vzdelávacích inštitúcií a združení, ale aj niekoľko významných osobností z umeleckého hudobného života, ako napríklad prvá slovenská profesionálna dirigentka Elena Šárayová, dirigentky Blanka Juhaňáková a Petra Torkošová, dirigent Adrián Kokoš, klavirista Richard Rikkon, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici Michal Murín, prorektorka Akadémie umení v Banskej Bystrici Eva Varhaníková, recenzentka časopisu Hudobný život Eva Miškovičová, skladateľka a klaviristka Ľubica Čekovská, ako aj predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer.


Umelecké zložky Domova SZSU, ktoré v rámci pestrého hudobného programu vystúpili nielen samostatne, ale aj spoločne, sa postarali o skutočne výnimočný hudobný zážitok. Pod vedením dirigenta Tomáša Vrškového zaznela skladba pre miešaný zbor Svjatyj Bože od P. I. Čajkovského a vokálno-inštrumentálna skladba Jděte mša jest pre miešaný zbor, organ a trúbku, 7. časť zo Staroslovienskej omše od P. Kršku. V závere galakoncertu sa všetky tri umelecké telesá  predstavili spoločne pod vedením profesora Štefana Sedlického. Zazneli tri časti z diela Gloria od A. Vivaldiho – 1. Gloria, 7. Domine, Fili unigenite a 11. Quoniam tu solus sanctus a dve časti z diela C. Saint-Saënsa Oratorio de Noël, Op. 12 (Vianočné oratórium) – 6. Quare fremuerunt gentes a 10. Tollite hostias.
Záverečným dlhotrvajúcim potleskom a standing ovation ocenilo publikum umelecké výkony vystupujúcich hudobných telies.


Nielen pre publikum bol tento galakoncert výnimočnou udalosťou, ale aj pre samotných účinkujúcich umelcov, ktorí takto spoločne a obzvlášť v koncertnej sále Slovenskej filharmónie koncertovali vôbec prvýkrát vo svojej histórii. Veríme však, že nie naposledy a z takýchto spoločných koncertných vystúpení umeleckých zložiek Domova SZSU sa stane tradícia.

Ladislav Sabolčák
predseda SZSU

copyright Foto: Marcel Meluš / Martin Šopinec

Translate »