Naše hlasy zneli na Liptove

V sobotu 15. apríla 2023 sme naším koncertným vystúpením v Liptovskej Porúbke obohatili a umocnili slávnostný charakter podujatia, na ktorom bolo prezentované a do života uvedené nové vydanie (faksimile) knihy Slovenská štylistika od bývalého miestneho evanjelického kňaza Ľudovíta Šenšela (*1988 – +1956), ktorý bol tiež jazykovedcom, učiteľom, publicistom a predsedom vydavateľstva Tranoscius. Naša účasť na tejto slávnosti nebola náhodná! S touto významnou osobnosťou nás spája nielen učiteľské povolanie, ale aj skutočnosť, že prvé vydanie knihy Slovenská štylistika vyšlo práve v roku 1921, v ktorom bol založený aj Spevácky zbor slovenských učiteľov, na čele so svojím prvým dirigentom a rodákom z neďalekého Liptovského Mikuláša, profesorom Milošom Ruppeldtom. Vzájomné spojenie SZSU a Ľudovíta Šenšelom je symbolicky možné nájsť aj v budove miestneho evanjelického kostola. Podľa pamätnej tabule v chráme bol jeho budovateľom práve tento významný kňaz, no autorom projektu kostola a fary v jeho tesnej blízkosti bol architekt Michal Milan Harminc, ktorý patril k najaktívnejším architektom a staviteľom 20. storočia a naprojektoval aj naše domovské sídlo – Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Jeho architektonický rukopis však nesú aj projekty iných významných stavieb po celom Slovensku, ako napríklad budovy Slovenského národného múzea v Bratislave a Martine alebo slávny hotel Carlton Savoy v Bratislave. Áno, aj takéto milé a na prvý pohľad nebadané súvislosti nás spájajú s Liptovskou Porúbkou a s osobou Ľudovíta Šenšela…

Ďakujeme za pozvanie hlavnému organizátorovi, čestnému predsedovi Spolku Martina Rázusa a nášmu dlhoročnému priaznivcovi, podporovateľovi a priateľovi, pánovi Jánovi Jurášovi. Bolo nám cťou a veľkým potešením vystúpiť na tomto mieste a svojím spevom skrášliť takéto výnimočné podujatie.

Ladislav Sabolčák, predseda SZSU | Foto: Ján Svidran

Translate »