„Korunovačné slávnosti“ (2004)

Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) je najznámejším amatérskym mužským speváckym zborom na Slovensku. Celé desaťročia patrí vo svojej kategórii k domácej a európskej špičke. Sídlom zboru odroku 1933 je známe kúpeľné mesto Trenčianske Teplice. Tu sa schádzajú speváci z celého Slovenska do Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov na pracovné sústredenia.

Spevácky zbor slovenských učiteľov vznikol v roku 1921 v Trenčíne. Zakladajúcim dirigentom bol prof. Miloš Ruppeldt, riaditeľ prvej Hudobnej školy na Slovensku v Bratislave. Zbor dirigoval v rokoch 1921 – 1943. Jeho nástupca Prof. Ján Strelec, bol uznávaný hlasový pedagóg, ktorý zbor viedol v rokoch 1945 – 1954. Naštudoval mnohé skladby z pôvodnej slovenskej zborovej tvorby (F. Kafenda, A. Moyzes, E. Suchoň, a pod.), pričom preferoval kultivovaný hlasový prejav zboru. Zaslúžil sa o založenie Slovenskej filharmónie a Vysokej školy muzických umení v (VŠMU) v Bratislave ( 1949), kde sa stal jeho prvým rektorom. Prof. Dr. Juraj Haluzieký pracoval so zborom v rokoch 1954 – 1977. Bol žiakom Jána Strelca a vedúcim odboru zborového dirigovania na VŠMU. Mal zmysel pre vrcholnú disciplínu, najmä v oblasti intonácie a rytmu. Prezentoval zbor na viacerých európskych pódiách. Tradície svojich predchodcov od roku 1977 úspešne rozvíjal dirigent Prof. Peter Hradil, ktorý pracoval so zborom v rokoch 1977 – 2001.

Ako vysokoškolský pedagóg mal mimoriadne umelecké, pedagogické a psychologické znalosti, čo preukázal najmä v oblasti majstrovskej dramaturgie. Naštudoval a premierovo uviedol viacero skladieb hudobných skladateľov 20. storočia. Popri úspechoch na domácich festivaloch a súťažiach získal SZSU významné ocenenia i na súťažiach v zahraničí (Llangolllen 3 miesto 1964 a 2. miesto 1965 a 1991, Neuchatel 2. miesto 1995, Litomyšl 1. miesto 1995 a Powell Rivet v Kanade 1. miesto 1996). SZSU koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, Kanade, USA a Japonsku. S mnohými zahraničnými zbormi udržuje umelecké kontakty. V repertoári má skladby starých majstrov vokálnej polyfónie (O. Lasso, G. P. Palestrina, L. de Vittoria, J. Gallus-Handl a i.), českých (B. Smetana, A. Dvorák, J. B. Foerster, L. Janáček), ale najmä (J. L. Bella, M. Moyzes, M. Schneider-Tmavský, A. Moyzes, E. Suchoň, J. Cikker, L. Burlas, I. Zeljenka, a i.). SZSU je držiteľom významných štátnych a rezortných vyznamenaní. Domáce a zahraničné kritiky vyzdvihujú jeho vyspelú spevácku kultúru, plnosť zvuku, čistotu intonácie, vrcholovú zladenosť, hlbku precítenia interpretovaných skladieb.

Od roku 2002 vedie Spevácky zbor slovenských učiteľov Mgr. art. Štefan Sedlický, žiak Prof P. Hradila, ktorý sa v dramaturgii zboru orientuje na súčasnú zborovú tvorbu.

Scénická hudba k živému obrazu korunovácie kráľovnej MÁRIE, manželky Maximinilácna II.
Translate »