Ocenili výnimočných učiteľov

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov pán primátor Ján Krtík a pán viceprimátor Peter Benček – v zastúpení mesta Levice – udelili  Plaketu J. A. Komenského pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení na území mesta Levice a významným osobnostiam podieľajúcim sa na rozvoji školstva za rok 2020 a 2021.       

Ocenenie nesúce práve meno pedagogického velikána Jána Ámosa Komenského patrí tým učiteľom, ktorí vynaložili úsilie nad rámec svojich pracovných povinností, aktívne sa podieľali na realizácii projektov, či tým, ktorí dlhodobo dosahujú so žiakmi vynikajúce výsledky. Slávnostné podujatie spríjemnili kultúrnym programom a svojimi speváckymi vstupmi  členovia jubilujúceho – Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorý v tomto roku oslavuje 100 rokov svojho nepretržitého pôsobenia a v ktorom spievalo počas jeho histórie mnoho učiteľov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov z mesta  aj okresu Levice.

A práve z tohto dôvodu nechýbali medzi oceňovanými učiteľmi z Levíc aj zástupcovia SZSU – predseda zboru Milan Pazúrik, dirigent SZSU Štefan Sedlický a tajomník Peter Benček.

Všetkým našim oceneným kolegom a kolegyniam prajeme v mene SZSU veľa zdravia, pracovných i osobných úspechov a ešte veľa chuti v ich ďalšej, náročnej pedagogickej práci.

Translate »