„Tam medzi horami…“ (2015)

Monotematické CD Speváckeho zboru slovenských učiteľov (SZSU) s folklórnou tematikou je zostavené nielen zo starších skladieb súčasného repertoáru SZSU, ale aj z novovytvorených kompozícií (často venovaných priamo SZSU) premiérovaných práve na tomto nosiči. Termín „ľudová pieseň“ vznikol prekladom nemeckého slova „volkslied“, ktorý do hudobnej tvorby zaviedol v 18. storočí nemecký filozof Johann Gottfried HERDER. V 19. storočí sa ľudová hudba stáva definitívne súčasťou hudobnej kultúry a ľudová pieseň je od tých čias priam nevyčerpateľným zdrojom a „studnicou“ inšpirácie pre mnohých hudobných skladateľov. Existuje v mnohých podobách, no zrejme najsilnejšie spojenie vzniklo medzi ľudovou piesňou a zborovým spevom, resp. zborovým umením. Toto puto neustále silnie a dokonca sa stalo akoby vizitkou kultúry národa. Najmä v interpretácii mužských speváckych zborov má ľudová pieseň špecifické zvukové čaro. 

 Nechajte sa pri počúvaní tohto hudobného nosiča nielen osloviť expresivitou výrazu mužského speváckeho zboru, ale aj zaujať rôznymi, často modernými, kompozičnými prístupmi hudobných skladateľov k folklóru a k ľudovej piesni! Toto CD sme nahrávali s láskou a o to srdečnejšie Vám ho podávame ďalej. Prajeme príjemný estetický a hlboký umelecký zážitok! 

Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) www.szsu.sk – je reprezentačným mužským speváckym hudobným telesom. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a trvalým sídlom je od roku 1933 Domov SZSU v Trenčianskych Tepliciach. SZSU vznikol v marci 1921 v Trenčíne. Počas 95. ročnej nepretržitej činnosti SZSU viedli nasledujúce dirigentské osobnosti: prof. Miloš Ruppeldt (1921 – 1943), prof. Ján Strelec (1945 – 1954), prof. JUDr. Juraj Haluzický (1954 – 1977), prof. Peter Hradil (1977 – 2001), doc. Štefan Sedlický (2001 – súčasnosť). Doposiaľ v priebehu svojej existencie dosiahol SZSU významné úspechy, z ktorých vyberáme: Llangollen 3. miesto (1964), Llangollen 2. miesto (1965), Tolosa 2. miesto (1985), Gorizia 2. miesto (1987), Llangollen 2. miesto (1991), Atény 2. miesto (1992), Neuchatel 2. miesto (1995), Litomyšl 1. miesto (1995), Powell River 1. miesto (1996), Gorizia 1. miesto (2007), Neuchâtel mimoriadna cena poroty (2010), 8. World Choir Games, Riga (2014) zlatá medaila 

Spevácky zbor slovenských učiteľov
Translate »