„Duchovná hudba“ (2001)

Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) patrí medzi špičkové amatérske mužské spevácke zbory na Slovensku. Vznikol v roku 1921 v Trenčíne a jeho zakladajúcim dirigentom bol prof. Miloš Ruppeldt (1921 – 1943), riaditeľ prvej Hudobnej školy pre Slovensko v Bratislave. Jeho nástupca prof. Ján Strelec (1945 – 1954), uznávaný hlasový pedagóg, kládol dôraz na kultivovaný prejav zboru. Prof. Dr. Juraj Haluzický (1954 – 1977) zdisciplinoval zbor po intonačne- rytmickej stránke a prezentoval ho úspešne na viacerých európskych pódiách. Túto tradíciu naďalej rozvíja súčasný dirigent prof. Peter Hradil (od roku 1977), ktorý vo svojom umeleckom prejave skĺbil spevnosť a intonačne – rytmickú pregnantnosť svojich predchodcov.

Okrem úspechov na domácich festivaloch a súťažiach získal SZSU významné ocenenia i na súťažiach v zahraničí: 2. miesto v Llangollene (Veľká Británia) r. 1965 a 1991, v Tolose (Španielsko) r. 1985, v Gorizii (Taliansko) r. 1987, v Aténach (Grécko) r. 1992, v Neuchateli (Švajčiarsko) r. 1995 a napokon 1. miesto v Litomyšli (Česká republika) r. 1995 a v Powell River (Kanada) v jubilejnom roku 1996. SZSU koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, v Kanade a USA. V roku 2001 sa pripravuje na umelecký zájazd do Japonska. Odborná kritika vyzdvihuje jeho vyspelú spevácku kultúru, plnosť zvuku, čistotu intonácie, vrcholnú zladenosť a hĺbku precítenia interpretovaných skladieb.

Peter Hradil je profesorom zborového dirigovania na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave a na FMU AU v Banskej Bystrici. Je absolventom zborového dirigovania (prof. Dr. J. Haluzický) aj orchestrálneho dirigovania (prof. Dr. L. Rajter). Bol zbormajstrom opery Slovenského národného divadla a asistentom hlavného zbormajstra Slovenského filharmonického zboru. Pôsobil ako umelecký vedúc a dirigent vo viacerých amatérskych zboroch, ktoré priviedol na špičkovú úroveň. Medzi najznámejšie a najúspešnejšie patrí spevácky zbor Lúčnica (1983 – 1998) a Spevácky zbor slovenských učiteľov (od r. 1977), s ktorým získal ocenenia na rôznych svetových zborových súťažiach (Tolosa, Middlesbrough, Gorizia, Tours, Atény, Llangollen, Oskarhamn, Neuchatel, Litomyšl, Powell River, La Valetta) a koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, na Tchajwane, v Kérejskej republike, v Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Argentíne, Mexiku, Kanade, USA, Jordánsku a Izraeli. Je predsedom umeleckej rady Asociácie speváckych zborov Slovenska, členom a predsedom porôt domácich i zahraničných zborových súťaží.

Spevácky zbor slovenských učiteľov
Translate »