100 ročnica Speváckeho zboru slovenských učiteľov sa oslavuje na celom Slovensku

Je tomu tak aj v Leviciach, odkiaľ z 55 spevákov zboru v ňom pôsobí až 7 spevákov z mesta Levice a okolia (okresu)… Mnoho „skôr narodených“ učiteľov – spevákov SZSU spievajú aj v iných lokánych zboroch a úzko spolupracujú a sú členmi Jednoty dôchodcov Slovenska. Levice sú známe aj dlhoročnou spoluprácou so SZSU, keď sa v roku 2016 zrodila spolupráca mesta Levice so SZSU – organizáciou medzinárodného zborového festivalu krajín V4. v 2018 roku sa uskutočnil druhý ročník a tretí ročník sa snáď (kvôli korone..) uskutoční v r. 2022 Práve z tohto dôvodu si LTS pripomenula naše narodeniny v milom TV dokumente…

Ďakujeme.

Translate »