Spevácky zbor učiteľov pôsobí už sto rokov

Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) so sídlom v Trenčianskych Tepliciach si v marci tohto roku pripomenie sté výročie svojho založenia. Oslavy storočnice sa budú konať priebežne počas celého roka 2021. 

Spevácky zbor učiteľov počas svojej nepretržitej storočnej činnosti koncertoval takmer vo všetkých mestách i dedinách Slovenska.

Súčasťou osláv bude slávnostný jubilejný koncert, inaugurácia pamätnej euromince, vydanie poštovej známky, vydanie medaily, CD a ďalšie sprievodné aktivity.

Spevácky zbor slovenských učiteľov vznikol v Trenčíne 3. marca 1921. Postupne sa vypracoval na celoslovenský, národný, mužský, učiteľský a reprezentačný spevácky zbor. Jeho prvým verejným vystúpením bol koncert v Novom Meste nad Váhom pod vedením Miloša Ruppeldta. Repertoár pozostával najmä zo skladieb od slovenských autorov. Jedna z najznámejších bola skladba hudobného skladateľa Jána Kadavého: Čo čušíš, Slováku mužný. V ďalšom období sa vystriedali pri zbore dirigenti – profesori Ján Strelec, Ján Valach, Juraj Haluzický, Peter Hradil a Štefan Sedlický.

Jubilujúce umelecké teleso učiteľov je známe doma i v zahraničí. Počas svojej nepretržitej storočnej činnosti koncertovalo takmer vo všetkých mestách i dedinách Slovenska a takmer vo všetkých európskych krajinách. Svojím spevom sa zbor prezentoval aj v Severnej Amerike, Kanade a v Japonsku. Je držiteľom významných popredných medzinárodných umiestnení a ocenení.

Článok prebraný z www.pravda.sk

Translate »