OPUSTIL NÁS FRIDRICH KOLAROVIČ – NAJSTARŠÍ ORGANISTA NA SLOVENSKU

FRICO (FRIDRICH) KOLAROVIČ

23. 8. 1920 – 5. 12. 2021

Najstarší človek, s akým som sa v živote stretol, ma milo prekvapil svojou láskavosťou, pokorou, vrelosťou, múdrosťou aj vtipom. Napriek svojmu veku prekračujúcemu storočie, bol Frico Kolarovič, charizmatický, zábavný a veľmi bystrý. S vášňou a iskrou v oku rozprával o Speváckom zbore slovenských učiteľov, zážitky s konkrétnymi bratmi spevákmi, spomenul aj ťažké životné útrapy, ktoré v tom istom období prežíval v súkromí. Premietol nám svoj život v slove tak farbisto a výstižne, že sa mi jeho rozprávanie vrylo do pamäte natrvalo. Ako učiteľ musel ovplyvniť veľké množstvo mladých ľudí, pretože na to mal bezpochyby talent. Bol hrdý na svoj národ tak, ako by mal byť každý z nás. Pri našom stretnutí spieval, smial sa, spomínal…

Frico, budeš nám chýbať! Zanechal si v našich srdciach hlbokú stopu, NEZABUDNEME! Ďakujeme Ti za všetko, o čo si sa s nami počas svojho života podelil. Odpočívaj v pokoji…


zdroj: www.senec.sk

V auguste oslávil Fridrich Kolarovič 101. narodeniny. Zvykol s úsmevom hovorievať: „Pán Boh na mňa zabudol“. 5. decembra 2021 si však spomenul a povolal ho k sebe do večnej slávy. S láskou na neho budeme spomínať všetci, ktorí sme ho poznali. Veriaci z Kostola sv. Mikuláša v Senci, Spevácky zbor Radosť… Ženy zo Speváckeho zboru Miestneho odboru Matice slovenskej „Limbora“ si ho budú navždy držať v srdciach ako svojho zakladateľa a prvého dirigenta. Ako správneho chlapa, ktorý bol vždy veselý aj napriek ťažkostiam, rozhodný, verný rodine a celý život oddaný Bohu. Mesto Senec v zastúpení jeho vedenia a poslancov si ho uctilo cenou mesta a Bratislavský samosprávny kraj pamätným listom.

V redakcii Mestských novín Senčan si ho pripomíname aj rozhovorom z októbra 2014, v ktorom nájdete viac o jeho živote. Rôzne články a relácie o ňom vyšli aj v iných médiách.

Translate »