Sto rokov so Speváckym zborom slovenských učiteľov

Venované pamiatke zakladateľa Speváckeho zboru slovenských učiteľov, jeho dirigentom a všetkým členom.

„Duch národa žije v piesni, s ňou sa vznáša k výšinám. Kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám!“ Zdravica, Eugen Suchoň / text Anton Kudja-Riavin

Za digitalizáciu skladieb z archívnych záznamov Speváckeho zboru slovenských učiteľov ďakujeme firme www.digitalizacia.sk, pánovi Miroslavovi Kuklovi a pánovi Viliamovi Chovancovi. Dramaturgia hudobného nosiča: Štefan Sedlický, ilustrácie dirigentov: Juraj Bocian, pamätná medaila SZSU: Marián Polonský, sprievodné texty: Milan Pazúrik, Ladislav Sabolčák a Ivan Šóš. Vydalo Občianske združenie Spevácky zbor slovenských učiteľov v roku 2021. Vydanie hudobného nosiča podporili: Národná banka Slovenska, Slovenský ochranný zväz autorský, Mesto Trenčianske Teplice, Mesto Levice, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom priamo riadenej organizácie Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov.

Translate »