Storočnica Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Spevácky zbor slovenských učiteľov je jedno z najstarších speváckych telies na Slovensku. Patrí do kategórie mužských zborových telies, ktorého členmi sú speváci z celého Slovenska.

Zbor vznikol 3. marca v roku 1921 v Trenčíne a je spojený s menom významného hudobného dejateľa svojej doby profesorom Milošom Ruppeldtom, ktorý sa stal jeho prvým dirigentom. Sídlom zboru je od roku 1933 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach, na ktorom má svoje zásluhy Ján Geryk. Spevácky zbor slovenských učiteľov je ako vo svojej minulosti, tak aj v súčasnosti etablovaným mužským zborovým telesom doma i v zahraničí.

Myšlienka založenia tohto zborového telesa vznikla už v roku 1920 na popud skupinky učiteľov z Trenčianskej župy. V tej dobe sa zúčastnili koncertu v Prahe, na ktorom vystúpil mužský zbor, Pěvecké sdružení moravských učitel inšpirovali sa ním k založeniu podobného učiteľského zboru aj na Slovensku.

Postupne sa zbor vypracoval a rozšíril na celoslovenský, mužský, učiteľský a reprezentačný spevácky zbor. Spočiatku  tvorili repertoár najmä národné a buditeľské piesne slovenských autorov.

Na poste dirigenta zboru sa v jeho storočnej histórii vystriedalo niekoľko významných slovenských dirigentských osobností. Zakladajúcim dirigentom bol Miloš Ruppeldt, neskôr Ján Strelec, Ján Valach, Juraj Haluzický, Peter Hradil a od roku 2002 Štefan Sedlický.

Prvé oficiálne vystúpenie zboru bolo počas jeho účasti na slávnosti odhalenia sochy Jána Hollého v Maduniciach, v októbri v roku 1923. Záujem o zbor a jeho popularita narastala a už do roku 1933 zbor uskutočnil 167 vystúpení a koncertov. V tej dobe zbor absolvoval niekoľko vystúpení aj v Čechách, v Poľsku a Juhoslávii. Počas 2. svetovej vojny však činnosť zboru oslabla a zbor uskutočnil iba štyri desiatky  menších koncertov a po smrti dirigenta Miloša Ruppeldta, v roku 1943 sa koncertná činnosť zboru znížila na minimum.

Po druhej svetovej vojne zbor svoju činnosť obnovil, a už v roku 1949 získal vysoké Štátne ocenenie a zúčastnil sa početných vystúpení v Československu a v ďalších krajinách východného bloku.

Už v tej dobe zbor získal mnohé významné ocenenia aj vďaka interpretácií diel slovenských hudobných skladateľov, ktorí komponovali skladby priamo pre zbor. Ide o významných skladateľov ako napr. Mikuláš Moyzes, Mikuláš Schneider – Trnavský, Ján Valašťan Dolinský, Viliam Figuš – Bystrý, Ján Cikker a Eugen Suchoň, ktorý pre zbor skomponoval významné diela zborovej literatúry ako vokálnu symfóniu „O Horách“, cyklus „Troch slovenských ľudových piesní“, a v neposlednom rade „Zdravicu“, ktorú si zbor osvojil za hymnu Speváckeho zboru slovenských učiteľov. „Duch národa žije v piesni, ňou sa vznáša k výšinám. Kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám.“

V nasledujúcich rokoch zbor vystúpil na rôznych festivaloch, koncertoch a súťažiach v Prahe, v maďarskom Debrecíne, či vo Francúzsku v Paríži a v Lyone, neskôr dvakrát v Llangollene (pod vedením Juraja Haluzického), kde zbor získal dve ceny.

Aj v tomto období komponovali pre zbor zborové skladby hudobní skladatelia ako napr. Zdenko Mikula, Milan Novák, Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas, Igor Bázlik a ďalší.

Činnosť zboru pokračovala aj po roku 1989. V júli 1991 opäť na súťaži v Llangollene získal druhé miesto, strieborné umiestnenie získal aj o rok neskôr na súťaži v Aténach a prvé miesto vo svojej kategórii získal na Smetanovej súťaži speváckych zborov v českom Litomyšli. V roku 1995 sa uskutočnilo prvé turné zboru v zámorí, v Kanade a USA a neskôr v roku 2001 aj v Japonsku.

Činnosť zboru pokračuje na slovenskej i zahraničnej zborovej scéne v novom miléniu až do dnešných dní pod dirigentským vedením Štefana Sedlického. Medzi najvýznamnejšie úspechy zboru patria, zlatá medaila z roku 2014, ktorú si zbor vyspieval v kategórii mužské zbory na 8. Svetových hrách zborového spevu (World Choir Games) v lotyšskej Rige a v roku 2019 keď zbor získal dve zlaté umiestnenia v kategórii folklórna a sakrálna skladba, cenu za najlepší dirigentský výkon a cenu Grand Prix na 13. ročníku medzinárodnej zborovej súťaže Slovakia Cantat 2019 v Bratislave.

Aj v novodobej histórii si zbor získal priazeň súčasných slovenských a zahraničných hudobných skladateľov, ktorí pre zbor skomponovali niekoľko svojich diel. Medzi nich patria zvučné mená ako Pavol Krška, Lukáš Borzík, Peter Špilák, Ľuboš Bernáth, Tomáš Vrškový ale aj  poľský hudobný skladateľ a dirigent Pjotr Janczak.

V posledných rokoch sa zbor zviditeľňuje aj na profesionálnych pódiách na koncertoch v spolupráci s orchestrami, ako napr. so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Štátnym komorným orchestrom Žilina. Od roku 2016 je zbor umeleckým gestorom Medzinárodného festivalu zborového spevu v Leviciach.

Rok 2021 je jubilejným rokom zboru – sto rokov od jeho založenia. Pri tejto príležitosti si výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov uctili aj významné slovenské inštitúcie. Národná banka Slovenska, ktorá pri tejto príležitosti vydala tohto roku 10 eurovú striebornú zberateľskú mincu a Slovenská pošta pri príležitosti jubilea zboru vydala poštovú známku, pamätný list k poštovej známke a obálku prvého dňa s pečiatkou FDC.

SZSU doposiaľ vydal:

  1. Pamätnica speváckeho sboru slovenských učiteľov, 1933, Kníhtlačiarsky účastninársky spolok v Turčianskom sv. Martine.
  2. Spevácky sbor slovenských učiteľov, 1963, Tibor Sedlický, Stredoslovenské vydavateľstvo v Banskej Bystrici
  3. 50 rokov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, 1971, Michal Kostelný, Neografia Martin
  4. Spevácky zbor slovenských učiteľov 1921-2011, 2011, Milan Pazúrik – Jozef Vakoš, Bratia Sabovci Zvolen, ISBN 978-80-970814-8-5
  5. 95 rokov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921 – 2016, 2016, Milan Pazúrik, Equilibria Košice, ISBN 978-80-557-1301-4

Zo zvukových médií zbor vydal:

MG pásku The Slovak Teachers Choir, 

CD nosič Duchovná hudba (Dirigent Peter Hradil),

CD nosič Hoj zem drahá,  CD nosič Súčasná sakrálna tvorba na prelome milénia, 

CD nosič Korunovačné slávnosti, CD nosič Súčasná sakrálna tvorba na prelome milénia, Participoval na CD – Ján Cikker, CD nosič Tam medzi horami, okrem toho vydal aj Hymnické skladby ako učebnú pomôcku a  Vianoce so Speváckym zborom slovenských učiteľov  (DirigentŠtefan Sedlický)

Foto: Karel Kašák, archív SZSU

zdroj: www.szsu.sk

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

zdroj: www.matica.sk

Translate »