Ďakujeme za Vaše rozhodnutie venovať SZSU podiel 2% Vašej zaplatenej dane

Vážení priaznivci Speváckeho zboru slovenských učiteľov!

Dovoľte vopred poďakovať, že sa uchádzate o venovanie 2% podielu Vašej

zaplatenej dane za aktuálny rok –  podiel  2 % (alebo 3%) dane fyzických a právnických osôb.

Svojím príspevkom pomôžete SZSU realizovať niektoré projekty zamerané najmä na vzdelávanie a prácu s mládežou a ďalšie plány spojené s umeleckou činnosťou zboru podľa plánu práce.

Môžete tak urobiť:

a/ do 31. marca – priamo  v „Daňovom priznaní“, ktorého súčasťou je „ Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ – a to fyzické osoby, ktoré individuálne podávajú daňové priznanie a  právnické osoby.

b/do 30.  apríla: Fyzické osoby, za ktoré daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ, pošlú daňovému úradu:

1.„Potvrdenie o zaplatení dane“ a

2.„Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane“ – link Vás prepojí na formulár vyhlásenia

Pre registrovaných návštevníkov OZ poskytuje aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – pre možnosť venovať až 3% podiel zaplatenej dane.

Naše údaje: 

Názov: Spevácky zbor slovenských učiteľov, OZ

Sídlo: Partizánska cesta č. 11,  91451 Trenčianske Teplice

IČO: 37919016

Právna forma:  Občianske združenie

Číslo účtu  SLSP IBAN SK79 0900 0000 0003 0371 3438

Spevácky zbor slovenských učiteľov SZSU je  celonárodné vokálne teleso so sídlom v Trenčianskych Tepliciach. Pravidelným usporadúvaním koncertných vystúpení je súčasťou  kultúrno-spoločenského života v mestách a dedinkách na Slovensku.

Tradícia SZSU predstavuje takmer 100 rokov stálej pozície miesto v historickom, kultúrnom a hudobnom dianí doma i v zahraničí. Úspešne prezentoval Slovensko nielen doma, ale takmer v celej Európe, Kanade, USA a Japonsku. Je držiteľom mnohých ocenení.

Informácie: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., štatutárny zástupca OZ Telefón: 0905 553651

 Ď A K U J E M E 

Translate »