Súčasný dirigent

Súčasný dirigent

Štefan Sedlický (1963)

Študoval klavír na VŠMU v Bratislave (1985- 1990), kde začal  v roku 1989 študovať aj zborové dirigovanie, ktoré ukončil v triede prof. Hradila v r. 1994. Pôsobí ako profesor dirigovania na Akadémii umení v Banskej Bystrici a čiastočne na Katedre hudobnej kultúry PF UMB. Je dirigentom viacerých speváckych zborov (SZSU, Žilinský miešaný zbor, Cantica collegium musicum Martin), s ktorými dosiahol významné úspechy na medzinárodných súťažiach doma i v zahraničí ( Spittal 1992 – I. cena v hlavnej súťaži, Llangollen 1997 – II.cena v hlavnej súťaži, II. Cena na Palestrinovej súťaži v Ríme, II. a III. Cena na Grand Prix Slovakia – 1999, absolútny víťaz a cena za „vynikající dirigentský výkon“ na Pražských zborových dňoch 2000, , zisk Grand Prix v Bielsko Bialej 2008 a iné). V rokoch 1998 – 2008 dirigoval Akademický zbor J.Cikkera pri FHV UMB v Banskej Bystrica ( I. cena a II. Cena na IFAS Pardubice 2000, I. cena v kategórii komorných zborov na medzinárodnej súťaži ABB (Akademická Banská Bystrica ) 2005, absolútny víťaz na ABB 2001 a 2007 a iné) Od r. 2002 je dirigentom a umeleckým vedúcim Speváckeho zboru slovenských učiteľov (po svojom profesorovi P. Hradilovi). S týmto telesom získal v Gorizii v r. 2007 vo svojej kategórii prvé miesto „Premio“ a Mimoriadnu cenu poroty vo švajčiarskom Neuchatelli (2010). So svojimi zbormi nahral viacero CD nosičov a realizoval nahrávky do Slovenského rozhlasu. Ako zbormajster pravidelne spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom v Žiline pri uvádzaní veľkých  vokálno-inštrumentálnych diel. Je pravidelným členom odborných porôt na celoštátnych a medzinárodných súťažiach doma i v zahraničí.

Translate »