Bývalí dirigenti

prof. Miloš Ruppeldt Prvým dirigentom SZSU bol profesor Miloš  RUPPELDT (narodený 29. mája 1881 v Liptovskom Mikuláši, zomrel 18. novembra v Bratislave). Po peripetiách života v mladosti v roku 1919 zasahuje do kultúrneho života Slovenska. Založil Hudobnú školu pre Slovensko, v ktorej bol menovaný za správcu

Translate »